Këshillat për siguri për linjat nëntokësore

Viteve të fundit KEDS është duke investuar në vazhdimësi në linjat nëntokësore. Me qëllim të informimit të operatorëve të ndryshëm me këshilla për siguri kur punohet në apo pranë linjave nëntokësore të energjisë elektrike, në vijim janë disa rekomandime:

 • Siguroni hartën e kabllove nëntokësore në atë zonë para se të filloni ndonjë punë gërmimi. Mos harroni se disa kabllo mund të mos shfaqen në harta. Nëse duhet të kryeni punë urgjente, gërmoni sikur të jeni të vetëdijshëm se ka kabllo të energjizuara në afërsi;
 • Përdorni një gjurmues kabllor për të përcaktuar pozicionin e kabllove ekzistuese në zonën e punës. Pozicionet duhet të shënohen dhe testet të bëhen si punë e vazhdueshme. Nëse dyshoni, merrni këshilla nga mbikëqyrësi juaj;
 • Kërkoni që kablloja të shkëputet nga energjia elektrike nëse është e vendosur në beton;
 • Kini kujdes shenjat e kabllove kur jeni duke punuar. Vendosni shenja që mund të ekspozohen;
 • Njoftoni kompaninë tonë nëse ndodhin dëme aksidentale në kabllo;
 • Sigurohuni para se të filloni të rrënoni një ndërtesë që të gjitha kabllot janë shkëputur dhe energjia elektrike është ndalur;
 • Mos përdorni buldozer ose ekskavator, përveç nëse jeni të sigurt që nuk ka kabllo të vendosura në zonën e punës;
 • Mos harroni se një kabllo e dëmtuar mund të shkaktojë humbje të gjerë të furnizimeve, ose domosdoshmërinë e riparimit të shtrenjtë dhe të shkaktojë lëndime serioze ose madje fatale.

Dëmet/lëndimet që mund të shkaktojë energjia elektrike në qoftë se bie në kontakt me të, janë katër: Fatale, goditje elektrike (electric shock), djegie apo rënie. Këto lloje të lëndimeve mund të ndodhin në forma të ndryshme. Për të kuptuar secilën nga to, po ju sjellim disa shembuj:

 1. Kontakti i drejtpërdrejtë me përcjellës të ekspozuar me energji. Kur rryma elektrike udhëton nëpër trupin tonë, ajo mund të ndërhyjë në sinjalet elektrike normale midis trurit dhe muskujve tanë (p.sh, zemra mund të ndalojë së rrahuri siç duhet, frymëmarrja mund të ndalojë, ose muskujt mund të mos punojnë);
 2. Djegiet termike përfshijnë djegiet nga nxehtësia e krijuar nga harku elektrik, ndërsa djegia nga flakët përfshin materialet që kapin zjarrin nga mbingarkesa e energjisë elektrike;
 3. Shpërthimi i harkut elektrik mund të përfshijë një valë potenciale të presionit të lëshuar. Kjo valë mund të shkaktojë lëndime fizike, të dëmtojë mushkëritë tuaja ose të krijojë zhurmë që mund të dëmtojë dëgjimin;
 4. Rënia në kontakt me energjinë elektrike mund të ketë reagim të befasishëm, duke bërë që një person të bjerë nga shkallët apo skela dhe rënia mund të shkaktojë dëmtime serioze.