Projekti womEn

Nënshkrimi i parimeve (WEPs) nga UN Global Compact dhe UN Women më 8 Mars nga KEDS, është tregues i qartë që kompania është e zotuar të ndikojë fuqishëm në krijimin e pozitës së barabartë të gruas në shoqërinë kosovare.

Jemi kompania e parë në Kosovë që kemi nënshkruar këto parime, duke trasuar rrugën edhe për kompanitë e tjera kosovare që të na bashkohen në këtë iniciativë.

Të gjitha projektet për barazi gjinore ndërmarrim në vazhdimësi ndjekin udhëzimet e këtyre parimeve. Për këtë kemi krijuar edhe projektin e veçantë “womEn”, nën ombrellën e së cilit do të organizohen aktivitete të shumta, drejt emancipimit të gruas në shoqërinë kosovare.

Pra, synimi ynë përmes projektit "womEn" është fuqizimi dhe përkrahja e grave brenda kompanisë, sektorit energjetik si dhe në komunitet. Duke qenë pjesë e kësaj iniciative, KEDS do të jetë avancojë tutje vlerat e kompanisë, drejt një ambienti të barabartë për të gjithë.

 

 • Të gjitha
 • Janar
 • Shkurt
 • Mars
 • Prill
 • Maj
 • Qershor
 • Korrik
 • Gusht
 • Shtator
 • Tetor
 • Nëntor
 • Dhjetor
 • Të gjitha
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021