Potpisivanje WEPs načela od strane KEDS-a potvrđuje činjenicu da je kompanija posvećena tome da snažno utiče na stvaranje jednake pozicije za žene u kosovskom društvu. Mi smo prva kompanija na Kosovu koja je potpisala ova načela, krčeći tako put, da nam se na ovom putovanju pridruže i druge kosovske kompanije.

Svi projekti o rodnoj ravnopravnosti koje će preduzeti kompanija, biće organizovani pod pokroviteljstvom projekta sa imenom „womEn“, što znači „Women in Energy“. Dakle, naša težnja putem ovog projekta jeste promovisanje, jačanje i podržavanje žena u našoj kompaniji, u energetskom sektoru, kao i u zajednici.

Budući da je deo ovog procesa, KEDS će biti deo izmena, a da bi bio deo izmene, prvenstveno izmenu mora da otpočne od sebe, menjajući sebe, menja sredinu u kojoj mi radimo, menjajući radnu sredinu menjamo i unapređujemo vrednosti kompanije, menjajući vrednosti kompanije mi ćemo učiniti ono što je najbolje za građane Kosova.

 • O svema
 • Januar
 • Februar
 • Mart
 • Aprill
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Avgust
 • Septembar
 • Oktobar
 • Novembar
 • Decembar
 • O svema
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024