Ovde možete pronaći sve relevantne informacije koje imaju veze sa oblašću javnih nabavki kompanije.

Za svaki zahtev za javne ponude koji mi objavimo, objaviće se e-mail predmetnog službenika, i tim povodom možete podneti zahtev za dosije tendera, koji će sadržati specifične zahteve.

Za svaku dodatnu informaciju možete pisati na e-mail: procurement@keds-energy.com.