Šta je to kupac-proizvođač (Prosumator) ili generator za sopstvenu potrošnju?

Kupac-potrošač (Prosumator) je pravno lice ili lice koje proizvodi električnu energiju za sopstvenu potrošnju i može višak električne energije da skladišti i/ili prodaje na tržištu preko lokalne mreže. Prosumator je ujedno proizvođač i potrošač električne energije. On proizvodi električnu energiju kroz razne tehnologije, uključujući solarne panele (fotonaponske) i male vetroturbine.

Generator za sopstvenu potrošnju je prosumator koji je u stanju da u mrežu ubaci višak proizvedene električne energije za buduću potrošnju ili da električnu energiju plaća snabdevaču kada mu je potrebna potrošnja veća od one koju proizvodi.

Mnogo je značajnih prednosti biti prosumator ili samogenerator:

 • Smanjenje računa za struju
 • Stvaranje energetske nezavisnosti
 • Rešavanje problema klimatskih promena
 • Podrška održivosti
 • Povećanje konkurentnosti u poslovanju
 • Podrška lokalnom zapošljavanju

Ko ima pravo da postane prosumator ili generator za sopstvenu potrošnju na Kosovu?

Svaki registrovani potrošač koji ispunjava sledeće kriterijume:

 • Priključak na nivou od 0,4 kV
 • Vlasnik generatora obnovljivih izvora energije (OIE) snage do 100 kW (≤100 kW)

Koraci da biste postali prosumator na Kosovu:

Faza 1: Podneti zahtev i pribaviti odobrenje od Regulatorne kancelarije za energetiku (RKE).

Uz zahtev se dostavlja sledeće:

 • Podaci o godišnjoj potrošnji energije
 • Saglasnost za priključenje na mrežu
 • Procena godišnje proizvodnje kWh iz ugrađene proizvodnje
 • Saglasnost nadležne opštine
 • Zahtev RKE za generatore za sopstvenu potrošnju

Faza 2: Po prijemu odobrenja od strane RKE, podneti zahtev KEDS-u za dobijanje statusa prosumatora:

Uz zahtev se dostavlja sledeće:

 • Zahtev za odobrenje projekta kod KEDS-a
 • Zahtev za energetsku dozvolu kod KEDS-a
 • Zahtev za ugradnju dvosmernog brojila kod KEDS-a
 • Zahtev kod snabdevača za zaključenje ugovora o prosumatoru.

 

Za potpunije objašnjenje o potrebnoj dokumentaciji, preuzmite sledeći vodič: [PDF za preuzimanje]

 

not found