Korišćenje električne energije u potpunosti za lične ili porodične potrebe određuje kućne potrošače.

 

Naši svakodnevni kućni poslovi ne bi mogli da se izvršavaju bez snabdevanja električnom energijom. Priključivanje stambenog objekta na distribucionu mrežu KEDS-a omogućava redovno funkcionisanje kućne aparature.

Kako da postanem novi potrošač, izuzev slučajeva u kojima se objekat nalazi na lokacijama gde KEDS nije rasprostranjen ili kada je najbliža tačka priključivanja udaljenija od 80 m (ili najmanje dva električna stuba)?

  1. U takvim slučajevima prijavljena lica moraju da prate druge procedure, odnosno da se prijave za elektro-energetsku saglasnost (EES).
  2. Kada dobijemo njihovu prijavu za EES, specijalizovani timovi inženjera KEDS-a će izvršiti inspekciju na licu mestu i opisaće u EES-u tehničko rešenje za priključivanje objekta prijavljenog lica.
  3. Prijavljeno lice, nakon dobijanja EES-a, sopstvenim sredstvima realizuje projekat priključivanja, a KEDS će izvršavati praćenje i tehnički prijem.
  4. Prijavljeno lice zajedno sa zapisnikom o tehničkom prijemu treba da se pojavi pred jednim od snabdevača koji su licencirani za snabdevanje električnom energijom, prilažući zapisnik o tehničkom prijemu i ujedno treba da potpiše ugovor o snabdevanju električnom energijom.
  5. Nakon primene i potpisivanja s vaše strane, timovi KEDS-a će primiti zahtev od snabdevača i izvršiće priključivanje merne tačke na mrežu KEDS-a, najkasnije u roku od 48 sati.