Zakonodavstvo na snazi

Čitav proces rada u KEDS a. d. razvija se na osnovu važećeg zakonodavstva. Svi registrovani potrošači i oni koji žele da budu redovni potrošači KEDS a .d. mogu dobiti  usluge u skladu sa vačećim  zakonodavstvom, na osnovu kojeg se razmatraju i odlučuje o zahtevima i žalbama potrošača.

 

 

  • Sve
  • Legjislacioni
  • Politika e Privatesise
not found