POLITIKA PRIVATNOSTI 

Datum stupanja na snazi: 04.02.2020


KEDS (“mi”) menadžiramo stranicu interneta https://keds-energy.com ("Usluga"). Ova stranica vas obaveštava o našim politikama u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem ličnih podataka kada koristite naše Usluge i opcije koje su povezane sa tim podacima. Ova politika privatnosti za ceo svet omogućena je od. Mi koristimo vaše podatke da bi obezbedili i poboljšali Usluge. Koristeći Usluge, vi primate sakupljanje i upotrebu informacije u skladu sa ovom politikom. Ako se ne odredi drugačije u ovoj Politici Privatnosti, koriščena terminologija u ovoj Politici Privatnosti imaju isti smisao kao u našoj terminologiji i Uslovima., pristupačne od https://keds-energy.com.

Pročitajte Politiku privatnosti: