Centar za obučavanje osnovao je KEDS 2018. godine.

To je jedinstveni, moderni centar u zemlji. Ovaj centar planira, koordinira i prati obuke za sve radne jedinice/divizije, i održava kurseve obuke u dole navedenim oblastima:

Električno polje, bezbednost na radu i zdravlje, ocena i sertifikovanje i sve to se postiže:

  • Održavanjem obuke – koristeći podatke iz odeljenja, strategije o radnoj snazi i ažuriranjem regulatornih zahteva za održavanjem neophodne obuke;
  • Upravljanjem obuke – upravljajući rasporedima obuka, nadgledanjem i obezbeđivanjem zaključaka o traženim klasama zaposlenih i održavanjem registara o obukama;
  • Koordinacijom rasporeda obuka i održavanjem sednica obuke;
  • Razvojem jakih odnosa sa svim odeljenjima, kako bi se stekla znanja o situacijama na radu koje zahtevaju obuku;
  • Formiranjem skica nastave i određivanjem nastavnih metoda, kao što su pojedinačna obuka, nalozi u grupi, predavanja, demonstracije, sastanci i radionice;
  • Očuvanje podataka o osoblju i praktikantima.

Pored konstantnih obuka, napori centra su uglavnom usmereni na razvoj unapređenih sposobnosti i znanja zaposlenih u KEDS-u u oblasti električnog inženjerstva – sa posebnim naglaskom na elektro-energetiku. Takođe, u srednjoročnom planu Centar za obučavanje će biti otvoren i za osposobljavanje mladih Kosova u razvoju konkurentskih sposobnosti s ciljem što lakšeg integrisanja na tržište rada. Centar za obučavanje je opremljen opremom i tehnologijom za pružanje obuka za rad u elektro-energetskim postrojenjima. Obučena lica će imati isti osećaj sa realnošću, što se smatra da uvećava sigurnost i efikasnost obuke.

Centar za obučavanje igra veliku ulogu u održavanju i ažuriranju nadležnosti, znanja i sposobnosti radnika, a to je i osnovni cilj KEDS-a, imajući u vidu da se tehnologija, sistemi poslovanja i očekivanja klijenata menjaju sve bržim ritmom. Poznajući zahteve osoblja KEDS-a, specifične potrebe obučavanja KEDS-a i razvoja sistema stručnog obrazovanja na Kosovu, KEDS će održavati i proširivati svoje okruženje obuke u narednih 10-15 godina. Centralizovani centar za obučavanje, osnovan 2018. godine, neće biti ograničen samo na obuke za radnike KEDS-a. Ambijenti će biti otvoreni i za druge sektore.