Novi potrošači, dobrodošli u Kosovsku kompaniju za distribuciju električne energije!

 

Snabdevanje električnom energijom vrši se putem mreže KEDS-a za distribuciju električne energije. Priključivanje objekta na mrežu za distribuciju električne energije će vam omogućiti da ostvarite svoje građevinske planove i da pripremite taj objekat za stanovanje. Potrošači koji traže priključivanje njihovih objekata na distribucionu mrežu KEDS-a treba lično (ili uz ovlašćenje overeno kod notara) da se pojave na šalterima KEDS-a i da popune formular za priključivanje.

 

Pratite sledeće korake kako biste se prijavili za novi priključak:

  1. Formular za novi priključak možete preuzeti ovde i doneti ga popunjenog na šalter ili ga možete popuniti na šalteru dok podnosite zahtev;
  2. U formularu, pored ličnih podataka onoga koji se prijavljuje, treba da se upiše i adresa objekta za koji se traži priključivanje na distribucionu mrežu KEDS-a. Za komercijalne potrošače neophodan je i broj upisa (registracije) biznisa;
  3. Nakon razmatranja formulara KEDS će izvršiti inspekciju objekta lica koje se prijavilo i ukoliko su ispunjeni tehnički uslovi, sastaviće zapisnik o tehničkom prijemu i instaliraće električno brojilo;
  4. Lice koje se prijavilo mora da se pojavi kod jednog od licenciranih snabdevača električnom energijom (pogledaj snabdevače), prilažući zapisnik o tehničkom prijemu i ujedno mora da potpiše i ugovor o snabdevanju električnom energijom.
  5. Nakon prijavljivanja i potpisivanja ugovora od strane prijavljenog lica, timovi KEDS-a će primiti zahtev od snabdevača i izvršiće priključivanje merne tačke/ brojila na mrežu KEDS-a, najkasnije u roku od 48 sati. Neće se dozvoliti nijedno novo priključivanje na istom mestu sa postojećim potrošačem, osim u slučajevima kada se radi o podeli postojećeg objekta na dve merne tačke/ dva brojila.