Svaki potrošač koji ne koristi električnu energiju za kućne ili rezidentne potrebe, spada u grupu komercijalnih potrošača.

 

Za komercijalne potrošače sa istovremenom električnom snagom manjom od 15kW ili za njihove objekte koji se nalaze na razdaljini manjoj od 80m (ili najviše 2 električna stuba) od najbliže priključne tačke, pratiće se opšta procedura opisana kod novih potrošača, a u svim ostalim slučajevima moraju se pratiti postupci iz elektro-energetske saglasnosti. Sledeći koraci objašnjavaju prijavljivanje za elektro-energetsku saglasnost:

  1. Lice koje se prijavljuje KEDS-u mora da preda električni projekat u kojem predstavlja i maksimalnu angažovanu (upotrebljenu) snagu.
  2. KEDS će preko inženjera pripremiti elektro-energetsku saglasnost (EES) (PEE- pëlqimin elektro-energjetik) u kojoj će opisati i uslove priključivanja.
  3. Lice koje se prijavljuje, nakon dobijanja EES-a mora sopstvenim sredstvima da realizuje projekat priključivanja, a KEDS će izvršiti praćenje i tehnički prijem.
  4. Lice koje se prijavljuje, zajedno sa zapisnikom o tehničkom prijemu, mora da se pojavi kod jednog od licenciranih snabdevača za snabdevanje električnom energijom, prilažući mu zapisnik o tehničkom prijemu i ujedno treba da potpiše i ugovor o snabdevanju električnom energijom.
  5. Nakon prijavljivanja i potpisivanja ugovora o snabdevanju s vaše strane, timovi KEDS-a će primiti zahtev od snabdevača i izvršiće priključivanje merne tačke na električnu mrežu KEDS-a, najkasnije u roku od 48 sati.

*EES – elektro-energetska saglasnost.