Danas smo okruženi tehnologijom i inovacijama, međutim od svih pronalazaka u čovečanstvu, električna energija je i dalje jedna od najvećih i najbitnijih tehnoloških novina za čovečanstvo.


 

Od početka našeg funkcionisanja na Kosovu, KEDS je ostao veran angažovanjima na daljem unapređenju mreže za distribuciju električne energije, posvećeni smo tome da ispunimo ova ključna angažovanja dok konstantno radimo na stabilnosti u okviru vizije i misije naše kompanije.

Održive prakse su nam omogućile da se pojavimo sa mogućnostima, na uvećanom tržištu zahteva za električnom energijom. Integrisanje održivih praksi biznisa, u velikoj meri je povećalo vrednost električnih usluga za naše klijente.

Adaptiranje održivih praksi učinilo je da mi bolje služimo našim potrošačima, da još više unapredimo mrežu električne energije i da obezbedimo kvalitetno snabdevanje električnom energijom. Zajedno sa našim postupcima, mi ostajemo angažovani daljem partnerstvu sa vladinim institucijama i drugim preduzećima, kako bismo obezbedili stabilnu budućnost narodu Kosova.

Radi razvijanja novih i inovativnih načina, kako bi naša kompanija mogla da doprinese stabilnoj budućnosti, u skladu sa globalnim inicijativama, mi smo:

  • Smanjili potrošnju energije u našoj kompaniji i u našim kućama,
  • Konstantno koristili u našim aktivnostima eko pakovanja, obuhvatajući i reciklirano pakovanje,
  • Stvorili standarde održivosti za naše klijente,
  • Podržali napore održivosti u zajednicama,
  • Koristili „ekofriendly“ prevozna sredstva u našem svakodnevnom radu,
  • Minimalizovali smo korišćenje papira unutar kompanije,
  • Redukovali smo emisiju gasova sa efektom staklene bašte preko tehnologija obnovljive energije, onda kada je to bilo moguće.