KEDS Academy je najbitniji program i sektoru edukacije na Kosovu što se tiče aktivnosti društvene odgovornosti korporacije.

Osnovao ju je KEDS još 2013. godine, ova akademija pruža interaktivne obuke za studente visokoobrazovanih institucija i za učenike srednjih tehničkih škola na Kosovu.

U bliskoj saradnji sa Univerzitetom u Prištini i Univerzitetom Boğaziçi u Istanbulu, jednog od najprestižnijih u svetu, KEDS Academy pruža unapređene obuke i praksu, fokusirajući se na sektor električnog inženjerstva.

Na ovu akademiju mogu se prijaviti samo studenti i učenici završnih godina studija, oni koji su se najviše istakli u nastavi. Primljeni se obučavaju kako u teorijskom smislu, tako i u praktičnom, angažujući se u raznim odeljenjima kompanije, obuhvatajući i teren i upoznavanje sa energetskim postrojenjima.

KEDS Academy služi učesnicima kao životna orijentacija njihove delatnosti, postajući tako snažan osnov njihove profesionalne i životne izgradnje.

Dakle, svrha KEDS Academy je pripremanje stručnih kadrova, s ciljem da se pomogne studentima da postanu uspešni rukovodioci sutrašnjice.

Od početka svog poslovanja, Akademija je obučila na stotine studenata i učenika, čak su neki od njih sada preuzeli visoke menadžerske dužnosti u našoj kompaniji, u energetskom sektoru uopšteno, ili u nekom od drugih sektora u zemlji. Ujedno, ova Akademija pomaže ublažavanju nezaposlenosti u zemlji, pošto osposobljava učesnike za tržište rada u i van Kosova.

KEDS Academy je prevazišla granice Kosova. Ocenu ovog programa dali su mnogobrojni svetski poznati centri. Akademija je dobila nagrade u Parizu, Vašingtonu, Istanbulu, Londonu, kao i u drugim zemljama, zbog izuzetno pozitivnog uticaja koji je imala na kosovsku omladinu.

Akademija, kao održivi projekat kompanije, i dalje daje veliki doprinos u stručnom obrazovanju desetine mladih svake godine i smatra se jednim od najnaprednijih programa u zemlji, a i šire, za njihovo pripremanje za tržište rada.

KEDS Academy je svetla mogućnost za energičnu omladinu zemlje!

Aktivnosti

 • O svema
 • Januar
 • Februar
 • Mart
 • Aprill
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Avgust
 • Septembar
 • Oktobar
 • Novembar
 • Decembar
 • O svema
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024