Kosovska kompanija za distribuciju električne energije na Kosovu a.d. (KEDS) u vlasništvu prestižnih turskih kompanija Çalik Holding i Limak počela je da radi 8. maja 2013. godine. Na osnovu licenci iz Regulatornog ureda za energiju, KEDS ima ekskluzivnost u distribuciji električne energije na čitavoj teritoriji Kosova.

KEDS a.d. je kompanija koja ima oko 2000 radnika, koji su angažovani na davanju korisnih rezultata, kako bi obezbedili da naša kompanija ostane lider u energetskoj industriji na Kosovu, a i šire. KEDS distribuira električnu energiju do krajnjeg potrošača, upravlja i održava opremu na terenu. U okviru KEDS-a su obuhvaćeni svi dalekovode srednjeg i niskog napona i dotične trafostanice sa propratnom opremom.

                

MISIJA

Da osvetlimo Kosovo uz najniže moguće troškove, savremenom i efikasnom tehnologijom.

VIZIJA

Da povećamo kvalitet života svakog građana Republike Kosovo putem konstantnih investicija.

NAŠE VREDNOSTI

Da pružamo stručne timove u službi građana, maksimalnu sigurnost na radu i neštedljiv doprinos zajednici.

Što se tiče tehnologije, KEDS je kompanija koja je u potpunosti orijentisana na digitalizaciju. Kompanija dela paralelno, u dve digitalne sfere:

SCADA – program rada mreže koji je sada instaliran na celom Kosovu, u kojem mrežom upravlja centralizovani sistem, odnosno jedna jedina soba u centralnom objektu KEDS-a, i

KOSOVANET – program za praćenje i upravljanje čitavom infrastrukturom mreže distribucije i radne snage, u kojem se na digitalnom monitoru, u realnom vremenu, vidi svaka oscilacija na električnoj mreži.

Mi danas konstantno tražimo nove i inovativne načine da maksimizujemo vrednost naših usluga, investirajući snažno u mrežu i radeći na najnovijoj i najmodernijoj tehnologiji, kako bismo ispunili zahteve tržišta i kako bismo obezbedili stabilnu energetsku budućnost. KEDS nastavlja da radi kako bi imao pozitivan uticaj na kosovsku ekonomiju danas i za generacije koje dolaze.

Paralelno sa radovima na mreži, KEDS je kompanija koja je snažno posvećena unapređenju vrednosti kosovskog društva. Ponosni smo na veliki projekat u oblasti društvene odgovornosti korporacije u obrazovanju mladih, KEDS Academy, kao i na projekat WomEn koji se bavi unapređenjem pozicije žene u kosovskom društvu. Pored ovih stubova, KEDS je aktivan i u drugim oblastima kosovskog društva, pružajući svoj maksimum za njegov prosperitet.