Legjislacioni në fuqi

Tërë procesi i punës në KEDS sh.a. zhvillohet duke u bazuar në legjislacionin në fuqi. Të gjithë konsumatorët e regjistruar dhe ata të cilët kërkojnë të bëhen konsumatorë të rregullt të KEDS sh.a., mund të shërbehen me legjislacionin që është në fuqi, në bazë të të cilit shqyrtohen dhe vendoset për kërkesat dhe ankesat e konsumatorëve.

 

 

  • Të gjitha
  • Legjislacioni
  • Politika e Privatesise
not found