KEDS Academy është një mundësi e ndritshme për të rinjtë energjik të vendit!

Ky program, si i vetëm në sektorin energjetik në Kosovë, mundëson lidhjen direkte me tregun e punës përmes aftësimit dhe trajnimit nga ekspertët e fushës. KEDS Academy u shërben pjesëmarrësve si orientim jetësor të veprimtarisë së tyre, duke u bërë kështu bazë e fuqishme e ndërtimit të tyre profesional dhe jetësor.

Pra, qëllimi i KEDS Academy është përgatitja e kuadrove profesionale, me qëllim që t’i ndihmojmë studentët dhe nxënësit që të bëhen udhëheqës të suksesshëm të së nesërmes, duke i ofruar trajnime dhe praktikë të avancuar me fokus në sektorin e energjetikës.

 • Të gjitha
 • Janar
 • Shkurt
 • Mars
 • Prill
 • Maj
 • Qershor
 • Korrik
 • Gusht
 • Shtator
 • Tetor
 • Nëntor
 • Dhjetor
 • Të gjitha
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024