Derisa KEDS është kompani që bën shpërndarjen e energjisë elektrike dhe menaxhon të gjitha asetet e tensionit të ulët dhe të mesëm në Kosovë, furnizuesit e licensuar në vendin tonë aktualisht janë:

  • KESCO (Kompania për Furnizim me Energji Elektrike)
  • Enerco LLC. SH.P.K., 
  • "SharrCem" SH.P.K, 
  • KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A, 
  • "JAHA COMPANY” SH.P.K., 
  • "FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS"  SH.P.K., 
  • "GSA ENERGJI" SH.P.K., 
  • “HEP Energjia KS SH.P.K".