Për të kuptuar qartë dallimin mes konsumatorit shtëpiak dhe atij komercial është e rëndësishme të kuptohet qëllimi i shfrytëzimit të energjisë elektrike nga ana e konsumatorit.

 

Konsumatorët shtëpiak e shfrytëzojnë energjinë elektrike ekskluzivisht vetëm për nevoja personale, ndërsa konsumatorët komercial, ku përfshihen edhe të gjitha bizneset, e shfrytëzojnë energjinë elektrike jo vetëm për nevoja personale, por edhe më gjerë, pra edhe për qëllime tjera.