TENDERET E PUBLIKUARA ENG
NR. I PROKURIMIT EMËRTIMI I TENDERIT NJOFTIM STATUSI RITENDERIM  
00074/04-2024 Supply with Signal Cable Për Kontratë I hapur
00073/04-2024 Supply With Circuit Breakers & Fuse Për Kontratë I hapur
00072/04-2024 Supply With Relay Për Kontratë I hapur
00071/04-2024 Asgjësimi i dokumenteve Për Kontratë I hapur
00068/04-2024 Furnizim me Mcafee MFE Web Security 1Yr BZ - WSGYCM-AA Për Kontratë I hapur
00067/04-2024 Furnizim me Kabëll PPOO Për Kontratë I hapur
00055/03-2024 Arkivimi i të Dhënave Digjitale Për Kontratë I hapur
00021/01-2024 Furnizim me Piruner Për Kontratë I hapur
00062-03-2024 Furnizim me CBAS (Continuous Breach Attack Simulation) Për Kontratë I hapur
00046-03-2024 Furnizim me njehsor elektrik Për Kontratë I hapur
00060-03-2024 Furnizim me Mjete të Punës Për Kontratë I hapur
00059-03-2024 Furnizim me Abonim për Platformën CBTNuggets Për Kontratë I hapur
00061-03-2024 Furnizim me platformën "Cisco Networking Academy" essentials Për Kontratë I hapur
00049-03-2024 Furnizim me Leter A4 dhe A5 Për Kontratë I hapur
155/09-2023 REV02 Sistemi wireless i alarmit te zjarrit Për Kontratë I hapur
00051-03-2024 Furnizim me SAS Për Kontratë I hapur
00017-01-2024 REV02 Furnizim me SMS PACKAGE Për Kontratë I hapur
00043-03-2024 Furnizim me Kioska të zbrazda të Betonit Për Kontratë I hapur
00041-02-2024 Furnizim me kleme rendore Për Kontratë I hapur
36/02-2023 REV01 Furnizim me Licensë OT Security Software Për Kontratë I hapur
00042-03-2024 Pastrimi i linjave të shpërndarjes së tensionit të mesëm nga vegjetacioni Për Kontratë I hapur
00039-02-2024 Furnizim me Transformator rrymor & tensionit Për Kontratë I hapur
165/11-2023 Mirëmbajtja & Riparimi i Transformatorëve Për Kontratë I hapur
00017-01-2024 Furnizim me SMS PACKAGE Për Kontratë I mbyllur
00036-02-2024 REV01 Furnizim me Licensë OT Security Software Për Kontratë I hapur
00035-02-2024 Furnizim me rroba të punës për sezonen e dimrit Për Kontratë I hapur
00034-02-2024 Furnizim me rroba të punës për sezonen e verës Për Kontratë I hapur
00037-02-2024 Projekti i Përforcimit të rrjetit - Malishevë Për Kontratë I mbyllur
00025-02-2024 Furnizim me letër termale të leximit Për Kontratë I hapur
00033-02-2024 Furnizim me License Cisco Duo MFA Për Kontratë I mbyllur
155/09-2023 REV01 Sistemi wireless i alarmit te zjarrit Për Kontratë I mbyllur
88/05-2023 REV02 Furnizim me mjete pune Për Kontratë I hapur
98/05-2023 LOT1 REV02 Furnizim me aksesor për kabllo LOT1 Për Kontratë I mbyllur
20/02-2023 LOT2 REV04 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse LOT2 Për Kontratë I hapur
00025-02-2024 Furnizim me letër termale të leximit Për Kontratë I anuluar
161/09-2023 REV01 Marrja me qera e veturave elektrike Për Kontratë I hapur
00008-01-2024 Furnizim me UPS 40 kVA me Bateri Për Kontratë I hapur
00011-01-2024 Furnizim me Aruba Wireless Licenses - Hardware and Support Për Kontratë I hapur
00010-01-2024 Furnizim me Shtylla Metalike Për Kontratë I mbyllur
00018-01-2024 Furnizim me Aruba Clearpass Licencë Për Kontratë I hapur
00009-01-2024 Furnizim me Licensa per Solarwind server Për Kontratë I mbyllur
00016-01-2024 Furnizim për Zgjatje të Licences McAfee për Sistemin SCADA Për Kontratë I mbyllur
00014-01-2024 Mirëmbajtje Vjetore e SmartNet Cisco 8x5xNBD për 2024 Për Kontratë I mbyllur
00013-01-2024 Furnizim me CISCO Threat dhe Malware 3vite licence Për Kontratë I mbyllur
00015-01-2024 Furnizim me Adobe Creative All Apps Për Kontratë I mbyllur
137/09-2023 REV02 Furnizim me ndarës SIEMENS Për Kontratë I mbyllur
00005-01-2024 Supply with Lansweeper Ultimate 5500 Assets, 2 Scann Për Kontratë I mbyllur
00012-01-2024 Furnizimi me licencën e produkteve SolarWinds NPM/NTA dhe grupeve të veglave Për Kontratë I mbyllur
00007-01-2024 Furnizim me procesverbale Për Kontratë I mbyllur
00006-01-2024 Furnizim me Kabell Për Kontratë I mbyllur
191/11-2023 REV03 Furnizim me toner për plloter Për Kontratë I hapur
199/12-2023 Furnizim me goma për automjete dhe makineri të rëndë Për Kontratë I hapur
176/11-2023 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I hapur
191/11-2023 REV02 Furnizim me toner për plloter Për Kontratë I mbyllur
195/12-2023 Furnizim me Software për njehsor Për Kontratë I mbyllur
194/12-2023 Mirëmbajtja e Softuerit të Njehsorëve Për Kontratë I hapur
175/11-2023 Furnizim me profile metalike Për Kontratë I hapur
182/11-2023 Furnizim me material për mirëmbajtje Për Kontratë I mbyllur
89/05-2023 REV01 Furnizim me pajisje të punës LOT 6 Për Kontratë I hapur
197/12-2023 Furnizim me monitorë Për Kontratë I mbyllur
191/11-2023 REV01 Furnizim me toner për plloter Për Kontratë I hapur
193/12-2023 Furnizim me Duksa dhe Maica per KEDS Academy XI Për Kontratë I mbyllur
89/05-2023 LOT 7 & 8 Furnizim me pajisje të punës Për Kontratë I mbyllur
173/11-2023 Furnizimi me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I hapur
172/11-2023 Furnizim me Izolatorë, Zinxhir, Ndarësa linjor Për Kontratë I hapur
188/11-2023 REV01 Furnizim me Adobe Premiere Pro annual license Për Kontratë I mbyllur
192/11-2023 Furnizimi me Letër A4 Për Kontratë I mbyllur
88/05-2023 REV01 Furnizim me mjete pune Për Kontratë I mbyllur
157/09-2023 Furnizim me kapaka metalike për puseta Për Kontratë I mbyllur
184/11-2023 Furnizim me Izolator të porcelanit dhe xhamit Për Kontratë I hapur
186/11-2023 Furnizim me Pajisje portative për gjetjen dhe gjurmimin e kabllove dhe tubacioneve nëntokësore (me GPS të brendshëm) Për Kontratë mbyllur
137/09-2023 REV01 Furnizim me ndarës SIEMENS Për Kontratë I mbyllur
183/11-2023 Furnizim me Unaza Metalike Për Kontratë I mbyllur
174/11-2023 Furnizim me Shtylla druri Për Parakualifikim I mbyllur
181/11-2023 Furnizim me Kapëse mbështetëse e tensionit dhe Kapëse të kabllove Për Kontratë I hapur
15/11-2023 Furnizim me materiale promovuese: Fletore A5, Kalendare & Çanta letre Për Kontratë I mbyllur
187/11-2023 Furnizim me materiale promovuese: Fletore A5, Kalendare & Çanta letre Për Kontratë I mbyllur
189/11-2023 Mirëmbajtje vjetrore Voice over IP Communications Support Për Kontratë I hapur
170/11-2023 Furnizim me ujë të pijshëm Për Kontratë I hapur
180/11-2023 Furnizim me kuadër për montim në tokë për njehsorë Për Kontratë I mbyllur
179/11-2023 Furnizimi me Konzolla Metalike Për Kontratë I hapur
120/09-2023 Furnizim me material elektrikë II Për Parakualifikim I hapur
178/11-2023 Furnizimi me Shtrënguese Rrymore Për Kontratë I hapur
177/11-2023 Furnizimi me ndërprerës të tensionit të ulët Për Kontratë I hapur
171/11-2023 Furnizim me Termotkurrsa Për Kontratë I hapur
153/09-2023 Ndërprerës siguresash vertikale trefazore (L) me siguresa trefazore me hapje të veçantë 3 fazore 0.4 kV, 400 A Për Kontratë I mbyllur
185/11-2023 Shërbimet e sigurimit KASKO për automjetin Ford Transit Për Kontratë I mbyllur
164/10-2023 Furnizim me Materiale për Tokëzim Për Kontratë I mbyllur
163/10-2023 Furnizimi me Izolator të tipit N 95 Për Kontratë I mbyllur
162/10-2023 Furnizim me unaza mbërthyese me vegë nga çeliku & tërheqje të kabllos ABC Për Kontratë I hapur
98/05-2023 LOT1 REV01 Furnizim me aksesor për kabllo LOT1 Për Kontratë I mbyllur
160/09-2023 REV01 Ndërtimi i sistemit diellor fotovoltaik në objektet e KEDS-it Për Kontratë I mbyllur
161/09-2023 Shfrytëzimi me qera i automjeteve PLUG IN Për Kontratë I mnyllur
152/09-2023 LOT2 Furnizim me vetura dhe makineri të rëndë LOT2 Për Kontratë I mbyllur
149/09-2023 Transportimi i transformatorëve, pajisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion Për Kontratë I mbyllur
151/09-2023 REV01 Shërbimet e pastrimit dhe furnizimi me material higjienik Për Kontratë I anuluar
144/09-2023 Furnizim me mates të distancës dhe radio komunikuese Për Kontratë I mbyllur
141/09-2023 Servisimi dhe Mirëmbajtja e makinerisë së rëndë Për Parakualifikim I hapur
148/09-2023 REV02 Furnizimi, montimi dhe balancimi i gomave si dhe demontimi i gomave të vjetra Për Kontratë I mbyllur
133/09-2023 Furnizim me Zbarra Bakri Për Kontratë I mbyllur
132/09-2023 HPE MSA 1060 Storage Për Kontratë I mbyllur
129/08-2023 REV03 Furnizim me Bateri për Dron MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL Për Kontratë I mbyllur
138/09-2023 REV01 Furnizimi me qese për njehësor Për Kontratë I hapur
135/09-2023 Furnizim me kabllo të tensionit MV Për Kontratë I Anuluar
20/02-2023 LOT2 REV03 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse LOT2 Për Kontratë I hapur
121/07-2023 Shërbimet e mirëmbajtjes së veturave PEUGEOT dhe FORD Për Kontratë I mbyllur
125/07-2023 Pajisje elektrike, Mekanike dhe Sanitare Për Kontratë I mbyllur
129/08-2023 REV01 Furnizim me Bateri për Dron Për Kontratë I anuluar
36/02-2023 Furnizim me Licensa per 2023 LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
73/03-2023 REV01 Furnizim me inventar për zyre Për Kontratë I mbyllur
122/07-2023 Furnizim me mjete të punës-Pjesa 2 Për Kontratë I mbyllur
111/07-2023 Furnizim me urdhëresa të punës Për Kontratë I mbyllur
119/07-2023 REV01 Renovimi i Inventarit të Sallës së takimeve dhe Qendrës së kontrollit Për Kontratë I mbyllur
118/07-2023 Furnizim me paisje mbrojtese Për Kontratë I mbyllur
20/02-2023 REV02 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse LOT1 & LOT2 Për Kontratë I mbyllur
14/07-2023 REV02 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i objekteve të KESCO Për Kontratë I mbyllur
110/07-2023 REV02 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i objekteve të KEDS Për Kontratë I mbyllur
97/05-2023 Furnizim me UPS 10 kVA me bateri Për Kontratë I mbyllur
115/07-2023 Furnizim me dëgjuese për PC Për Kontratë I mbyllur
85/05-2023 LOT1 REV01 Furnizim me material për mirëmbajtje LOT1 Për Kontratë I mbyllur
114/07-2023 Stacion karikimi për automjete elektrike Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 REV07 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 3, LOT 4 Për Kontratë I anuluar
113/07-2023 Furnizim me izolatorë Për Kontratë I mbyllur
112/07-2023 Furnizim me aksesorë për izolatorë Për Kontratë I mbyllur
108/06-2023 Furnizim me transformator rrymor dhe të tensionit Për Kontratë I mbyllur
104/06-2023 Furnizim me shtylla të drurit Për Kontratë I mbyllur
94/05-2023 Furnizim me Shunt Reactor Për Kontratë I mbyllur
98/05-2023 Furnizim me aksesor për kabllo Për Kontratë I mbyllur
92/05-2023 REV01 Furnizim me perde Për Kontratë I mbyllur

105/06-2023

Shërbimet e Sigurimit Shëndetësorë për punëtorët e KEDS Për Parakualifikim I mbyllur

13/06-2023

Shërbimet e Sigurimit Shëndetësorë për punëtorët e KESCO Për Parakualifikim I mbyllur
96/05-2023 Furnizim me shkarkues te mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
73/03-2023 Furnizim me inventar për zyre Për Kontratë I anuluar
102/06-2023 Furnizim me bazë të siguresave & shkrirje të siguresës Për Kontratë I anuluar
101/06-2023 Furnizim me ndërprerës Për Kontratë I mbyllur
85/05-2023 REV01 Furnizim me material për mirëmbajtje LOT2 & LOT3 Për Kontratë I mbyllur
89/05-2023 Furnizim me pajisje të punës Për Kontratë I mbyllur
88/05-2023 Furnizim me mjete pune Për Kontratë I mbyllur
86/05-2023 REV01 Furnizim me vegla pune Për Kontratë I mbyllur
95/05-2023 Furnizim me vaj për Transformator Për Kontratë I mbyllur
93/05-2023 Testimi i vajit të transformatorit për PCB Për Kontratë I mbyllur
91/05-2023 Furnizim me materiale hekuri-Pjesa 2 Për Kontratë I mbyllur
29/02-2023 REV01 Furnizim me aksesorë për transformatorë LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
56/03-2023 REV01 Mirëmbajtja e objekteve dhe e kulmeve Për Kontratë I mbyllur
41/02-2023 REV01 Zevendesimi i ndriçmit ekzistues me ndriçim efiçient Për Kontratë I mbyllur
20/02-2023 REV01 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse LOT1 & LOT2 Për Kontratë I anuluar
92/05-2023 Furnizim me perde Për Kontratë I anuluar
90/05-2023 Furnizim me dosje A4 të personelit Për Kontratë I anuluar
87/05-2023 Furnizim me Beton dhe Rërë Për Kontratë I mbyllur
86/05-2023 Furnizim me vegla pune Për Kontratë I mbyllur
85/05-2023 Furnizim me material për mirëmbajtje Për Kontratë I anuluar
83/05-2023 Furnizm me Drone Për Kontratë I mbyllur
84/05-2023 Furnizim me shenjat e sigurisë për rrugë Për Kontratë I mbyllur
81/05-2023 Furnizim me toner per Ploter Për Kontratë I mbyllur
80/05-2023 Furnizimi me PAJISJET ECC CISCO Për Kontratë I mbyllur
55/03-2023 REV01 Furnizim me licence për Auto Cad LT & Auto Cad Civil 3D Për Kontratë I anuluar
79/04-2023 Furnizim me karrika Për Kontratë I mbyllur
74/04-2023 Furnizim me procesverbale Për Kontratë I mbyllur
58/03-2023 Furnizim me Phishing Awareness Platform Për Kontratë I mbyllur
77/04-2023 Furnizim me shtrenguese rrymore izoluese Për Kontratë I mbyllur
65/03-2023 Furnizim me Pllomba Distributive Për Kontratë I mbyllur
13/02-2023 REV02 Furnizim me vaj pë transformator Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 LOT 7 REV03 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 7 Për Kontratë I mbyllur
71/03-2023 Furnizim me doreza pune Për Kontratë I mbyllur
69/03-2023 Furnizim me broshura për 10 vjetorin e KEDS Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 REV07 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 3, LOT 4 dhe LOT 5 Për Kontratë I mbyllur
68/03-2023 Furnizim me maica promovuese për punëtorët e KEDS Për Kontratë I mbyllur
10/03-2023 Shërbimet e numërimit të kartëmonedhave Për Kontratë I mbyllur
09/03-2023 Furnizim me Reklam 3D Për Kontratë I mbyllur
08/03-2023 Furnizim me letër A5 Për Kontratë I mbyllur
32/02-2023 Furnizim me kapaka metalike për puseta Për Kontratë I mbyllur
67/03-2023 Furnizim me ormana metal clad dhe ridrejtues Për Parakualifikim I hapur
210/10-2022 LOT 1&4 Furnizim me pajisje për sigurinë e punëtorëve Për Kontratë I mbyllur
19/02-2023 REV01 Furnizim me material te imët për transformatorë Për Kontratë I mbyllur
56/03-2023 Mirëmbajtja e objekteve dhe e kulmeve Për Kontratë I anuluar
60/03-2023 Furnizim me këpucë pune për dimër Për Kontratë I mbyllur
41/02-2023 Zevendesimi i ndriçmit ekzistues me ndriçim efiçient Për Kontratë I anuluar
61/03-2023 Printimi dhe furnizimi i KEDS Magazine Për Kontratë I mbyllur
28/02-2023 Furnizim me Siguresa dhe Baza të Siguresave Për Kontratë I mbyllur
25/02-2023 Furnizim me ndërprerës të tensionit të ulët Për Kontratë I mbyllur
27/02-2023 Furnizim me shtylla të drurit Për Kontratë I mbyllur
55/03-2023 Furnizim me licence për Auto Cad LT & Auto Cad Civil 3D Për Kontratë I mbyllur
19/02-2023 Furnizim me material te imët për transformatorë Për Kontratë I mbyllur
26/02-2023 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
24/02-2023 Furnizim me gypa të betonit Për Kontratë I mbyllur
33/02-2023 Furnizimi me aksesorë për kabllo LOT 1, LOT 2, LOT 3 & LOT 4 Për Kontratë I mbyllur
47/02-2023 Furnizim me rroba të punës për sezonen e dimrit Për Kontratë I mbyllur
45/02-2023 Furnizim me rroba të punës për sezonen e verës Për Kontratë I mbyllur
40/02-2023 Ndërtimi i garazheve nga konstruksioni metalik dhe renovimi i hapsirave ekzistuese në Lulishte Për Kontratë I anuluar
156/07-2022 REV06 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 3, LOT 4 dhe LOT 5 Për Kontratë I mbyllur
07/03-2023 Furnizimi dhe montimi i banerit për ndërtesën qendrore të KESCO Për Kontratë I mbyllur
53/03-2023 Furnizimi dhe montimi i banerit për ndërtesën qendrore të KEDS Për Kontratë I mbyllur
38/02-2023 Furnizim me kompjuterë, laptopë, monitorë dhe pajisje të tjera të IT-së Për Kontratë I anuluar
44/02-2023 Furnizim me Gypa të Plastikes Për Kontratë I mbyllur
29/02-2023 Furnizim me aksesorë për transformatorë Për Kontratë I mbyllur
46/02-2023 Furnizim me izolator Për Kontratë I mbyllur
43/02-2023 Furnizim me licence për Solarwind Server & Application Monitor SAM100 Për Kontratë I mbyllur
34/02-2023 Furnizimi me material hekuri LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 & LOT 5 Për Kontratë I mbyllur
31/02-2023 Furnizim me Ndarësa Linjor Për Kontratë I mbyllur
17/02-2023 Mirëmbajtja e gomave Për Kontratë I mbyllur
36/02-2023 Furnizim me Licensa per 2023 LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 & LOT 6 Për Kontratë I mbyllur
16/02-2023 Furnizim me Goma Për Kontratë I mbyllur
30/02-2023 Furnizim me gypa te plastikes Për Kontratë I mbyllur
21/02-2023 Shtylla të Betonit Për Parakualifikim I mbyllur
22/02-2023 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
39/02-2023 Furnizim me antenë për Cisco IR 1101-K9 dhe Hardware të Rrjetit IT Për Kontratë I mbyllur
243/12-2022 REV01 Furnizim me shenjat e sigurisë për punë elektrike në rrugë Për Kontratë I mbyllur
35/02-2023 Mirëmbajte vjetore e Data Center Për Kontratë I mbyllur
20/02-2023 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse Për Kontratë I anuluar
15/02-2023 Furnizm me ndërprerës 24 kV dhe motor Schneider Për Kontratë I mbyllur
14/02-2023 Furnizm me ndërprerës 24 kV ABB Për Kontratë I hapur
06/02-2023 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
18/02-2023 Furnizim me Bobina për kyçje dhe shkyçje dhe Motor Për Kontratë I mbyllur
13/02-2023 Furnizim me vaj pë transformator Për Kontratë I anuluar
11/02-2023 Furnizim gota të letrës me logo KEDS Për Kontratë I mbyllur
03/01-2023 Furnizim me material për zyre Për Kontratë I mbyllur
04/01-2023 Furnizim me material për zyre Për Kontratë I mbyllur
09/01-2023 Furnizim me stilolaps me logo KEDS Për Kontratë I mbyllur
05/01-2023 Furnizim me stilolaps me logo KESCO Për Kontratë I mbyllur
07/01-2023 Testimi i vajit të transformatorit për PCB Për Kontratë I mbyllur
05/01-2023 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
01/01-2023 Furnizim me Vetura Për Kontratë I mbyllur
03/01-2023 Furnizim me pajisje IGUARD Për Kontratë I mbyllur
02/01-2023 Furnizim me Aku Bateri Për Kontratë I mbyllur
06/01-2023 Furnizim me pajisje elektrike për testim Për Kontratë I anuluar