TENDERET E PUBLIKUARA ENG
NR. I PROKURIMIT EMËRTIMI I TENDERIT NJOFTIM STATUSI RITENDERIM  
114/04-2022 Kontrolli teknik i automjetëve Për Kontratë I hapur
14/05-2022 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I hapur
50/02-2022 REV02 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I hapur
73/03-2022 REV01 LOT 6 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
115/04-2022 Furnizim me material per LAN Për Kontratë I hapur
117/04-2022 Furnizim me ndarje (ram alumini) Për Kontratë I hapur
118/04-2022 Furnizim me kabinet per montim ne toke tipi C Për Kontratë I mbyllur
X1/04-2022 Consultation for DSO tariff study, financial sustainability and supply security of Kosovo Energy Sector Për Kontratë I hapur
92/03-2022 REV02 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I hapur
96/03-2022 REV01 Furnizim me beton dhe zhavorr Për Kontratë I hapur
116/04-2022 Kalibrimi periodik i Etalonit Për Kontratë I hapur
113/04-2022 Furnizimi me procesverbal për kontrollimin e humbjeve Për Kontratë I mbyllur
110/04-2022 Furnizimi me dyer druri Për Kontratë I mbyllur
94/03-2022 REV01 Furnizimi me Letër Termike Për Kontratë I hapur
10/04-2022 Furnizim me letër termale të leximit Për Kontratë I hapur
11/04-2022 REV01 Furnizim me leter A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
108/04-2022 Furnizim me Random Acces Memore (RAM) për serverin e SCADA-s Për Kontratë I hapur
72/03-2022 Furnizim me ndërprerës tre polar Për Kontratë I mbyllur
71/03-2022 Furnizim me izolator porcelani-xhami Për Kontratë I mbyllur
73/03-2022 REV01 LOT 2 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
68/03-2022 Furnizim me Pucvall Për Kontratë I hapur
11/04-2022 Furnizim me leter A4 dhe A5 Për Kontratë I anuluar
109/04-2022 Furnizim me kuzhinë për byfe Për Kontratë I mbyllur
58/03 2022 LOT1 Furnizim me Sampling kit dhe Pipette 3-5ml Për Kontratë I mbyllur
94/03-2022 Furnizimi me Letër Termike Për Kontratë I mbyllur
09/03-2022 Kontrolli i rregullt mjekësor Për Kontratë I hapur
50/02-2022 REV01 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I mbyllur
103/04-2022 Renovimi i katit të XIII-të Për Parakualifikim I hapur
69/03-2022 Furnizim me lidhëse për kabllo Për Kontratë I hapur
70/03-2022 REV01 Furnizim me trafoshtyllë metalike Për Parakualifikim I hapur
62/03-2022 REV01 Furnizim me shtylla te drurit Për Parakualifikim I hapur
101/04-2022 Furnizim me Perde Për Kontratë I mbyllur
100/03-2022 Furnizim me Ploter Për Kontratë I mbyllur
95/03-2022 Kontrolli i rregullt mjekësor Për Kontratë I hapur
37/02-2022 REV01 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
92/03-2022 REV01 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I mbyllur
97/03-2022 Furnizim dhe shtypja e KEDS Magazina Për Kontratë I mbyllur
96/03-2022 Furnizim me beton dhe zhavorr Për Kontratë I mbyllur
65/03-2022 Furnizim me aksesorë për kabllot TU Për Kontratë I mbyllur
70/03-2022 Furnizim me trafoshtyllë metalike Për Parakualifikim I anuluar
67/03-2022 Furnizim me unaza për shtylla betoni Për Kontratë I mbyllur
05/01-2022 REV01 Furnizimi me siguresa dhe baza të siguresave Për Parakualifikim I hapur
90/03-2022 Furnizim me testues të tensionit (step&touch) Për Kontratë I mbyllur
51/02-2022 REV01 Furnizim me pjesë të transformatorëve Për Kontratë I mbyllur
87/03-2022 Furnizim me ventilator për transformator të fuqisë Për Kontratë I mbyllur
63/03-2022 REV01 Furnizim me konzolla të rrafshta të metalit Për Parakualifikim I hapur
66/03-2022 Furnizim me papuçe për kabllo Për Kontratë I mbyllur
64/03-2022 Furnizim me material për tokëzim Për Kontratë I mbyllur
80/03-2022 Furnizim me Kontaktor tre polar Për Kontratë I hapur
188/09-2021 REV01 Furnizimi dhe montimi fasadës strukturale ( Kati i XIII) Për Kontratë I anuluar
52/02-2022 REV01 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
83/03-2022 Furnizim me Voice Router Për Kontratë I mbyllur
84/03-2022 Furnizim me Aruba Wireless Upgrade part 2 Për Kontratë I mbyllur
92/03-2022 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I anuluar
49/02 2022 Furnizim me dritare alumini Për Kontratë I mbyllur
93/03 2022 Furnizim me invertar (dollapë) për arkivë Për Kontratë I mbyllur
73/03-2022 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
189/09-2021 Rev01 Renovimi Arkitektural i katit të XIII-të Për Kontratë I anuluar
82/03-2022 Furnizim me Cisco Routers dhe Switches (pajisje për IT) Për Kontratë I mbyllur
52/02-2022 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
51/02-2022 Furnizim me pjesë të transformatorëve Për Kontratë I anuluar
75/03-2022 Furnizim me kapaka për puseta Për Parakualifikim I hapur
62/03-2022 Furnizim me shtylla te drurit Për Parakualifikim I anuluar
50/02-2022 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I anuluar
63/03-2022 Furnizim me konzolla të rrafshta të metalit Për Parakualifikim I anuluar
76/03-2022 Furnizim me shkarkues mbitensioni Për Parakualifikim I mbyllur
85/03-2022 Furnizim me mobilje zyre Për Kontratë I hapur
44/02-2022 REV01 Furnizim me Zinxhirë të dyfishtë për izolator Për Kontratë I mbyllur
60/03-2022 Furnizim me kabllo elektrike (deri 1kV) Për Kontratë I hapur
59/03-2022 Furnizim me Zbarra bakri Për Kontratë I mbyllur
81/03-2022 Furnizim me kuzhinë Për Kontratë I mbyllur
08/02-2022 Kontratë kornizë për servisim te pajisjeve Qmatics dhe vazhdim të garancionit Për Kontratë I mbyllur
89/03-2022 Furnizim me ashensor për persona me aftësi të kufizuara Për Kontratë I hapur
27/02-2022 REV01 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 REV02 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
43/02-2022 Furnizim me Kompjuter dhe Monitor Për Kontratë I mbyllur
37/02-2022 Furnizim me Material per Mirembajtje Për Kontratë I mbyllur
42/02-2022 Furnizim me laptop Për Kontratë I mbyllur
40/02-2022 Furnizim me liçensa shtesë dhe support për Aruba 1500 ClearPass Për Kontratë I mbyllur
46/02-2022 Furnizim me Aruba Wireless upgrade 2022 Për Kontratë I mbyllur
44/02-2022 Furnizim me Zinxhirë të dyfishtë për izolator Për Kontratë I anuluar
45/02-2022 Furnizim me kabllo të izoluar Për Kontratë I mbyllur
06/02-2022 Furnizim me Banak për Arkë Për Kontratë I mbyllur
36/02-2022 Furnizim me Dritare Alumini Për Kontratë I mbyllur
35/02-2022 Furnizim me liçensë Adobe Creative dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
32/02-2022 Furnizim me kamerë, mikrofon dhe pajisje tjera Për Kontratë I mbyllur
33/02-2022 Furnizim me infrastrukturë rrjeti Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 REV01 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
26/02-2022 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
03/02-2022 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
27/02-2022 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
30/02-2022 Licenca Cisco DUA MFA Për Kontratë I mbyllur
29/02-2022 Furnizim me monitor Për Kontratë I mbyllur
28/02-2022 Furnizim me karrige lëvizëse Për Kontratë I mbyllur
19/01-2022 REV01 Furnizim me fletore ekskluzive me kimik Për Kontratë I mbyllur
276/12-2021 REV01 Furnizim me shkallë të izoluara me pjesën mbajtëse për shtyllë Për Kontratë I mbyllur
259/11-2021 REV01 Furnizim me shkallë të izoluara me pjesën mbajtëse për shtyllë Për Kontratë I mbyllur
23/01-2022 Furnizim me liçensë Adobe Creative dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
24/01-2022 Furnizim me dritare Për Kontratë I mbyllur
22/01-2022 Furnizim me zingjirë të dyfishtë për izolator Për Parakualifikim I hapur
16/01-2022 Furnizim me izolator të silikonit Për Parakualifikim I hapur
15/01-2022 Furnizim me Shtylla Betoni Për Parakualifikim I mbyllur
14/01-2022 Furnizim me kuadër për montim në tokë për njehsorë Për Parakualifikim I hapur
258/11-2021 REV02 Furnizim me njehsor me lidhje direkte-Prosumer Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
19/01-2022 Furnizim me fletore ekskluzive me kimik Për Kontratë I anuluar
21/01-2022 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
18/01-2022 Furnizim me shtylla metalike Për Kontratë I mbyllur
11/01-2022 Furnizim me Orman distributiv të brendshem TU 1000kVA & 1200kVA- 12 dalje Për Kontratë I hapur
203/09-2021 REV01 Furnizim me Ndërprerës Miniaturë Për Kontratë I mbyllur
12/01-2022 Furnizim me material elektrik - Transformator Për Parakualifikim I hapur
10/01-2022 Furnizimi me koka kabllovike tipit T për sistemin me gas SF-6 për RMU dhe bushinga 630A Për Kontratë I mbyllur
08/01-2022 Furnizim me kabllo PF (fije izoluese PVC) Për Kontratë I mbyllur
07/01-2022 Furnizim me ndërprerës të tensionit të ulët 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
05/01-2022 Furnizimi me siguresa dhe baza të siguresave Për Kontratë I anuluar
04/01-2022 Furnizimi me izolatorë TM dhe pajisje ndihmëse të linjës (PSI 24kV, LSI JZ 24kV, LSI DZ 24kV) Për Kontratë I mbyllur
03/01-2022 Furnizimi me përçues të aluminit Për Kontratë I mbyllur
06/01-2022 Furnizim me Kleme Për Kontratë I mbyllur
279/12-2021 REV01 Furnizim me Procesverbale Për Kontratë I mbyllur
284/12-2021 Furnizim me dritare Për Kontratë I mbyllur
283/12-2021 Furnizim me Video Projektor dhe Mbajtës të Projektorit Për Kontratë I mbyllur
258/11-2021 REV01 Furnizim me njehsor me lidhje direkte-Prosumer Për Kontratë I mbyllur
281/12-2021 REV01 Furnizim me suport një vjeçar për Clearpass Solution për 2022 Për Kontratë I mbyllur
276/12-2021 Furnizim me shkallë të izoluara me pjesën mbajtëse për shtyllë Për Kontratë I anuluar
259/11-2021 Furnizim me shkallë të izoluara me pjesën mbajtëse për shtyllë Për Kontratë I anuluar
281/12-2021 Furnizim me suport një vjeçar për Clearpass Solution për 2022 Për Kontratë I mbyllur
279/12-2021 Furnizim me Procesverbale Për Kontratë I mbyllur
278/12-2021 Furnizim me FortiGate Firewall Për Kontratë I mbyllur
274/12-2021 Furnizim me material për mirëmbajtje Për Kontratë I anuluar
275/12-2021 Furnizim me Video Projektor dhe Mbajtës të Projektorit Për Kontratë I mbyllur
193/09 2021 Furnizim me goma për automjete (255/70 R16 ) Për Kontratë I mbyllur
209/09-2021 Furnzim me sete të tokëzimit për linjat e tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
272/12 -2021 Furnizim me prerëse betoni Për Kontratë I mbyllur
261/12 -2021 MIRËMBAJTJE VJETORE NË DATA CENTER Për Kontratë I mbyllur
262/12 -2021 Furnizim me produkte Solarwind NPM-NTA dhe licenca vjetore Për Kontratë I mbyllur
263/12-2021 Furnizim me LTO Shirit Për Kontratë I mbyllur
268/11-2021 Furnizim me gypa elastik të brinjëzuar për kabëll PE Ø32 Për Kontratë I mbyllur
267/12 2021 Mirëmbajtje dhe përkrahje teknike vjetore për PhonEX Për Kontratë I mbyllur
258/11-2021 Furnizim me njehsor me lidhje direkte-Prosumer me komunikim GSM/GPRS Për Kontratë I mbyllur
269/11 2021 Lot1&Lot2 Furnizim me gypa PE të brinjëzuar Ø 200mm SN4 Për Parakualifikim I mbyllur
260/11 2021 Furnizim me vegla dhe pajisje të sigurisë në punë Për Kontratë I mbyllur
269/11 2021 LOT 3 Furnizim me gypa PE të brinjëzuar Ø 2000mm SN4 Për Kontratë I mbyllur
268/11-2021 Furnizim me gypa elastik të brinjëzuar për kabëll PE Ø32 Për Kontratë I mbyllur
255/11-2021 Furnizim me tavolina dhe karrige Për Kontratë I anuluar
254/11-2021 Furnizim me laminat Për Kontratë I anuluar
253/11-2021 Furnizim me licence për Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware 1 Y subs Për Kontratë I mbyllur
208/09 -2021 Rev01 Furnizim me kabineta për njehsorë (1&2 njehsorë) Për Parakualifikim I mbyllur
252/11-2021 Mirëmbajtje vjetore e Cisco Smart Net 8x5xNBD Për Kontratë I mbyllur
249/11-2021 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
220/10 2021 Shitje të matrialeve (Skrap) që janë jashtë përdorimit Për Kontratë I mbyllur
222/10–2021 Furnizimi dhe montimi i objektit të parafabrikuar - Prishtina II Për Kontratë I mbyllur
228/10–2021 Furnizim me prerëse betoni Për Kontratë I mbyllur
243/11-2021 Furnizim me qese për mbështjelljen e njehsorëve Për Kontratë I mbyllur
238/10-2021 Furnizim me përçues Al/Çe (95/15 mm2) Për Kontratë I mbyllur
205/09 -2021 REV01 LOT 1 Furnizim me njehsor elektrik LOT 1 Për Parakualifikim I mbyllur
244/11 -2021 Furnizim me dyer druri Për Kontratë I mbyllur
237/10 -2021 Furnizim me kuadër për montim të njehsorëve në tokë Për Kontratë I mbyllur
200/09-2021 Furnzim me gypa të betonit Për Kontratë I mbyllur
227/10-2021 Furnizim shirit tokëzimi Fe/Zn 25x4 mm Për Kontratë I mbyllur
193/09 2021 Furnizim me goma për automjete (255/70 R16 & 215/65 R16) Për Kontratë I anuluar
230/10-2021 Furnizim me liçensë njëvjeçare për McAfee Web Security Për Kontratë I mbyllur
229/10-2021 Furnizim me liçensë njëvjeçare për antivirus McAfee Endpoint Protection Për Kontratë I mbyllur
208/09-2021 Furnizim me kabineta për njehsorë (1&2 njehsorë) Për Parakualifikim I mbyllur
216/09-2021 Kalibrimi periodik i etalonit EPZ 303-5 dhe ICT 129 Për Kontratë I mbyllur
209/09-2021 Furnzim me sete të tokëzimit për linjat e tensionit të mesëm Për Kontratë I anuluar
224/10-2021 Furnizim me inventar kuzhine Për Kontratë I mbyllur
221/10-2021 Furnizim me proceseverbale për kontrollimin e humbjeve Për Kontratë I mbyllur
188/09-2021 Furnizimi dhe montimi fasadës strukturale ( Kati i XIII) Për Kontratë I anuluar
218/10-2021 Furnizim me dyer druri Për Kontratë I mbyllur
207/09-2021 Furnizim me njehsorë me lidhje direkte me PLC – G3 komunikim, data koncentrator dhe njehsorë me lidhje indirekte. Për Kontratë I mbyllur
203/09-2021 Furnizim me Ndërprerës Miniaturë Për Kontratë I anuluar
205/09-2021 Furnizim me njehsor elektrik Për Parakualifikim I mbyllur
15/10-2021 Furnizim me kamera Për Kontratë I mbyllur
206/09 -2021 Shërbimet e sigurimit të automjeteve TPL, TPL+ dhe full kasko Për Parakualifikim I mbyllur
215/10-2021 Furnizim me shufra(bulona) 16x1000mm Për Kontratë I mbyllur
214/10-2021 Furnizim dhe montim me derë rrëshqitëse Për Kontratë I mbyllur
211/10-2021 Furnizim me pajisje për IT (HDD,SSD Disk,Mouse, Single-Bay Dock, Docking station, VGA Cable) Për Kontratë I mbyllur
186/09-2021 Mirëmbajtje dhe rinovim të objekteve të KEDS-it Për Kontratë I mbyllur
213/10-2021 Furnizimi dhe montimi i dritareve nga alumini Për Kontratë I mbyllur
199/09-2021 Furnizim me kompjuterë dhe laptop Për Kontratë I mbyllur
204/09-2021 Furnizim me Cisco routers Për Kontratë I mbyllur
197/09-2021 Furnizim me kapje hidraulike për material skrap Për Kontratë I anuluar
202/09-2021 Furnizim me Izolatorë silikoni tip " PSI 24 kV" dhe "ZNSI 24 kV EE" Për Kontratë I anuluar
198/09-2021 Furnizim me gyp plastik të brinjëzuar Ø32 Për Kontratë I mbyllur
195/09-2021 Furnizim me kleme rendore Për Kontratë I mbyllur
240/12 – 2020 REV01 Furnizim me ERP solution Për Parakualifikim I hapur
201/09-2021 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
194/09-2021 Furnizim me Transformator Rrymor dhe të Tensionit Për Kontratë I mbyllur
196/09-2021 Furnizim me shtrënguese rrymore izoluese - Fidos Për Kontratë I mbyllur
189/09-2021 Renovimi Arkitektural i katit të XIII-të Për Kontratë I anuluar
210/10 -2021 Furnizim me njehsor me lidhje gjysmë indirekte Për Kontratë I mbyllur
193/09 2021 Furnizim me goma për automjete (255/70 R16 & 215/65 R16) Për Kontratë I anuluar
166/08-2021 Furnizim me Mobile HHU Për Parakualifikim I mbyllur
191/09-2021 Furnizim me Klima Për Kontratë I mbyllur
183/08-2021 Kontrate për servisim dhe mirëmbajtje të klimave Për Kontratë I mbyllur
13/08-2021 Kryerja e shërbimit të DDD për objektet e KESCO Për Kontratë I anuluar
184/08-2021 Kryerja e shërbimit të DDD për objektet e KEDS-it Për Kontratë I mbyllur
155/07-2021 Sherbimet e kalibrimit të ICT-ve Për Kontratë I anuluar
176/07-2021 Furnizim me Licensë vjetore për Adobe Creative All Apps Për Kontratë I mbyllur
156/07-2021 Projektet për përforcim të rrjetit të distribucionit 2021 – pjesa e dytë Për Parakualifikim I hapur
179/08-2021 Sigurimi i veturave të KEDS - Sigurim Kasko Për Kontratë I mbyllur
177/07-2021 Furnizim me video projektor dhe mbajtës të projektorit Për Kontratë I mbyllur
176/07-2021 Furnizim me Licensë vjetore për Adobe Creative All Apps Për Kontratë I anuluar
171/07-2021 Furnizim me peshore dixhitale Për Kontratë I mbyllur
184-09 REV02 LOT 13 Furnizim me këpucë për punë -ÇIZME Për Kontratë I mbyllur
171/07-2021 Furnizim me peshore dixhitale Për Kontratë I mbyllur
173/07-2021 Furnizim me LTO Tapes-Backup Storage Për Kontratë I mbyllur
172/07-2021 Furnizim me kabllo PPOO A, 1kV 4x16 mm² Për Kontratë I mbyllur
166/07-2021 Furnizim me Mobile HHU Për Parakualifikim I anuluar
168/07-2021 Furnizim me Perde Për Kontratë I mbyllur
167/07-2021 Furnizim me klima Për Kontratë I anuluar
184-09 REV02 LOT 11&12 Furnizim me këpucë për punë për dimer Për Kontratë I mbyllur
184-09 REV02 LOT 9&10 Furnizim me këpucë për punë për verë Për Kontratë I mbyllur
164/07-2021 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
142/06-2021 Riparimi i asfaltit, betonit, kubëzave tek rrugët dhe trotuaret si dhe furnizimi me material Për Kontratë I mbyllur
165-1/07-2021 Furnizim me kafe për expresso Për Kontratë I mbyllur
165/07-2021 Furnizim me material per byfe Për Kontratë I mbyllur
151/07-2021 Furnizim me pajisje Iguard Për Kontratë I mbyllur
159/07-2021 Furnizim me koka kabllovike për montim te brendshëm të jashtëm dhe lidhëse kabllovike për kabllo XHE Për Kontratë I mbyllur
158/07-2021 Furnizim me kabllo PF (fije izoluese PVC) Për Kontratë I anuluar
157/07-2021 Furnizim me transformator 100, 160, 250 [kVA] Për Kontratë I mbyllur
153/07-2021 Furnizim me kamerë digjitale Për Kontratë I mbyllur
09/07-KESCO 2021 Furnizim me letër A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
150/07-2021 Furnizim, transporti,montimi dhe mbushja e klimave Për Kontratë I mbyllur
147/06-2021 Furnizim me karrige Statike Për Kontratë I mbullur
148/06-2021 Furnizim me licenca njëvjeçare të AutoCAD Për Kontratë I mbyllur
143/06-2021 Furnizim me kontaktor tre polar dhe pajisje për mbrojtje nga feroresonanca Për Kontratë I mbyllur
141/06-2021 Furnizim me produkte nga SolarWinds: NTM, SEM100 and SAM100 – Annual Maintenance Renewal Për Kontratë I mbyllur
139/06-2021 Furnizimi dhe montimi me Dere rreshqitese Për Kontratë I mbyllur
138/06-2021 Furnizim me përçues AL/ÇE Për Kontratë I mbyllur
07/06 2021 KESCO Furnizim me material shpenzues për zyre Për Kontratë I mbyllur
135/06 2021 Furnizim me Izolatorë mbajtës të drejtë nga silikoni tip " PSI 20 kV" Për Kontratë I mbyllur
134/06 2021 Shërbimet e sigurimit të automjeteve TPL dhe TPL+ Për Parakualifikim I mbyllur
113/04 – 2021 Rev01 Furnizim me CBAS (Continuous Breach Attack Simulation) Për Parakualifikim I mbyllur
126/06-2021 Furnizim me konzolla Për Kontratë I mbyllur
127/05-2021 Furnizim me LTO5 HH Fibre Tape Drive Për Kontratë I mbyllur
130/05 – 2021 Furnizim me material shpenzues për zyre Për Kontratë I mbyllur
131/05-2021 Furnizim me unaza mbërthyese nga çeliku me elemente përcjellëse për varjen të kallos Për Kontratë I mbyllur
124/05 -2021 Furnizim me njehsor me lidhje indirekte me klasë të saktësisë Cl.02 Për Kontratë I mbyllur
76/03-1 2021 Furnizim me Transformer TTR and Winding Resistance Tester Për Kontratë I mbyllur
108/04–2021 Rev 01 Furnizim dhe montim i mekanizmave elektrik për hapjen e portave Për Kontratë I mbyllur
123/05-2021 Furnizim me Trafo Shtylla Metalike Për Kontratë I anuluar
122/05-2021 Furnizim dhe montim të dritareve nga alumini Për Kontratë I mbyllur
121/05 - 2021 Furnizim me Tonner për printim HP Design Jet 711 Për Kontratë I mbyllur
120/04 - 2021 Furnizimi dhe montimi me Dyer Druri Për Kontratë I mbyllur
27/02–2021 REV02 Furnizim me pjesët motorike dhe elektronike për ashensor Për Kontratë I mbyllur
42/02-2021 REV01 Furnizim me material elektrik (rele ndihmëse, siguresa automatike, mbajtëse për siguresa, etj ) Për Kontratë I mbyllur
111/04 -2021 Konsulencë ne lidhje me standardet ISO 27001 & ISO 27701 Për Kontratë I mbyllur
113/04 -2021 Furnizim me CBAS (Continuous Breach Attack Simulation) Për Kontratë I anuluar
27/02–2021 REV01 Furnizim me pjesët motorike dhe elektronike për ashensor Për Kontratë I mbyllur
110/04-2021 Rregullimi I oborrit (kopshtit) te HQ Për Kontratë I anuluar
112/04-2021 Phishing Awareness Platform Për Kontratë I mbyllur
79/03-2021 REV 01 Furnizim me profile metalike Për Kontratë I anuluar
116/04 - 2021 Furnizim me dyer dhe dritare nga alumini dhe plastika Për Kontratë I mbyllur
108/04 - 2021 Furnizim dhe montim i mekanizmave elektrik për hapjen e portave Për Kontratë I anuluar
29-2/02-2021 Furnizim me mbajtës të drejtë të izolatorit të procelanit-qelqit Për Kontratë I mbyllur
29-1/02-2021 Furnizim me konzollë të rrafshët metalike Për Kontratë I mbyllur
96/03-2021 Furnizim dhe montim të dyrerve dhe dritareve të plastikes –Isniq, Deqan Për Kontratë I mbyllur
145/07 -2020 REV02 Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion Për Parakualifikim I anuluar
71/03–2021 Mirëmbajtje vjetore Voice over IP Communications Support Për Kontratë I mbyllur
106/04-2021 Ndertimi i objektit “Parku i Biznesit” Për Parakualifikim I mbyllur
35/02-2021 REV01 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
81/03-2021 REV01 Furnizim me llamarinë dhe bulona Për Kontratë I anuluar
78/03-2021 Furnizim me material të mirëmbajtjes Për Kontratë I mbyllur
52/02-2021 REV01  Furnizim me lidhëse kabllovike dhe gezhoja për kabllo Për Kontratë I mbyllur
105/03-2021 Furnizim me printim të broshurave A5 Për Kontratë I mbyllur
102/03-2021 Furnizim me ujë të pijshëm Për Kontratë I mbyllur
101/03-2021 Pastrimi i trasesë së LP 35 kV dhe 10(20) kV Për Parakualifikim I hapur
104/03-2021 Furnizim me kleme Unimax Për Kontratë I mbyllur
89/03-2021 Furnizim me libër të telegrameve, libër I punimeve, libër të vizitave si dhe procesverbale për dëme Për Kontratë I mbyllur
96/03-2021 Furnizim dhe montim të dyrerve dhe dritareve të plastikes –Isniq, Deqan Për Kontratë I anuluar
100/03-2021 Furnizim me koka kabllovike të tensionit të mesëm 20-35 kV Për Kontratë I mbyllur
99/03-2021 Furnizim me kabllo X000-A, 1kV 3x50+50/8 mm² Për Kontratë I mbyllur
98/03-2021 Furnizim me kabllo X000-A, 1kV 3x70+61/10 mm² Për Kontratë I mbyllur
86/03-2021 Furnizim me kompjuter dhe TV Për Kontratë I mbyllur
81/03-2021 Furnizim me llamarinë dhe bulona Për Kontratë I anuluar
92/03-2021 Furnizim me transformator rrymor Për Kontratë I mbyllur
79/03-2021 Furnizim me profile metalike Për Kontratë I anuluar
51/02-2021 Furnizim me printer për shenjëzimin e kabllove (me pjesë rezervë) Për Kontratë I mbyllur
84/03–2021 Projektet per perforcim te rrjetit te distribucionit Për Parakualifikim I mbyllur
71/03–2021 Mirëmbajtje vjetore Voice over IP Communications Support Për Kontratë I mbyllur
27/02–2021 Furnizim me pjesët motorike dhe elektronike për ashensor dhe mirëmbajtja Për Kontratë I anuluar
49/02–2021 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
17/02–2021 Furnizim me njehsor me lidhje gjysmë indirekte Për Parakualifikim I mbyllur
53/02–2021 Furnizim me material për tokëzim Për Kontratë I mbyllur
28/02–2021 Furnizim me Zinxhir të njëfishtë të izolatorit bartës me flamur “ LSI JN 24 kV” (pa izolator të tipit " ZNSI 24 kV EE ") Për Kontratë I mbyllur
54/02–2021 Furnizim me papuqe për kabllo 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
30/02–2021 Furnizim me siguresa shkrirëse TU Për Kontratë I mbyllur
70/02–2021 Furnizim të proceseverbaleve për lexime të grupeve matese,për kontrolle- pranimi I grupeve matëse dhe Procesverbale për montimin ndrrimin e gruperve matëse Për Kontratë I mbyllur
46/02–2021 Furnizim me kabllo të tensionit të ulët (pvc, signal cable, power cable etj) Për Kontratë I mbyllur
69/02–2021 Furnizim me shtrënguese rrymore izoluese - fidos Për Kontratë I mbyllur
38/02-2021 Furnizim me unaza për shtylla betoni Për Kontratë I mbyllur
31/02-2021 Furnizim me zbarra Për Kontratë I mbyllur
35/02-2021 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I anuluar
36/02-2021 Furnizim me kabllo PF (fije izoluese PVC) Për Kontratë I mbyllur
37/02-2021 Furnizim me ndërprerës magneto-termik 3P, 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
52/02-2021 Furnizim me lidhëse kabllovike dhe gezhoja për kabllo Për Kontratë I anuluar
29/02-2021 Furnizim me mbajtës të drejtë të izolatorit të procelanit-qelqit dhe konzolla të rrafshët metalike Për Kontratë I anuluar
82/02-2021 Furnizim me kleme rendore Për Kontratë I mbyllur
42/02-2021 Furnizim me material elektrik (rele ndihmëse, siguresa automatike, mbajtëse për siguresa, etj ) Për Kontratë I anuluar
33/02-2021 Furnizim shtrenguese terheqese, mbajtese dhe konzolle univerzale Për Kontratë I mbyllur
80/03-2021 Rikonstruimi i objektit Në Distriktin e Gjakovës Për Parakualifikim I mbyllur
24/03-2021 Furnizim me rrjeta dhe kuti metalike të plastifikuara Për Kontratë I mbyllur
19/02-2021 Furnizim me material elektrik Për Kontratë I mbyllur
51/02-2021 Furnizim me printer për shenjëzimin e kabllove (me pjesë rezervë) Për Kontratë I mbyllur
50/02-2021 Furnizim me epruveta, pipeta dhe tepih gome Për Kontratë I mbyllur
40/02-2021 Furnizim ventilator për transformator të fuqisë Për Kontratë I anuluar
66/02-2021 Furnizim me kapak metalik për puseta Për Kontratë I mbyllur
21/02 -2021 Furnizim me koka kabllovike të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
20/02 -2021 Furnizim me kabllo të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
25/02-2021 “Furnizim me rrjeta dhe kutija metalike te galvanizuara” Për Kontratë I mbyllur
23/02 -2021 Furnizim me përçues Al / Çe Për Kontratë I mbyllur
246/12-2020 “Shpimi nën rrugë të asfaltuara, nën hekurudha, furnizimi me material kryesor, instalimin në hapësirë sipas projektit dhe lëshimi në punë” Për Kontratë I mbyllur
14/02-2021 Furnizim me Fire Sensor Detector & Motion Sensor Detector Për Kontratë I mbyllur
13/02-2021 Furnizim me kabllo me fibër optik Për Kontratë I mbyllur
12/02-2021 Furnizim me kabllo për sistemin e alarmit kundër zjarrit Për Kontratë I mbyllur
26/02-2021 Rikonstruimi i objektit “Te Lulishtja” Për Parakualifikim I mbyllur
24/12 2020 KESCO Kontrolli i rregullt mjekësor për punëtorët e KESCOs Për Kontratë I mbyllur
09/01-2021 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
242/12-2020 Furnizim me Rimorkio me një aks (për bartjen e shtyllave) Për Kontratë I mbyllur
206/10-2020 REV 01 Furnizim me vetura dhe makineri te rende Për Kontratë I hapur
245/12 - 2020 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
244/12 - 2020 Kontrolli i rregullt mjekësor për punëtorët e KEDS Për Kontratë I mbyllur
07/01-2021 Furnizim me Licensa vjetore për Lansweeper Network Inventory Për Kontratë I mbyllur
06/01-2021 Mirëmbajtje dhe përkrahje teknike vjetore për Phone EX Për Kontratë I mbyllur
236/12-2020 Furnizim me shenja të sigurisë Për Kontratë I mbyllur
226/11-2020 Furnizim me Tabletë Industrial Rugged Për Kontratë I anuluar
03/01-2021 Furnizim me produkte nga SolarWinds:NPM/NTA and Toolset’s License – Mirëmbajtje vjetore Për Kontratë I mbyllur
243/12 Furnizim me Siguresa Shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
01/01-2021 KEDS Furnizim me Licensë vjetore për Adobe Creative All Apps dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
01/01-2021 KESCO Furnizim me letër A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
227/11-2020 Furnizim me laptopë Për Kontratë I mbyllur
237/12 – 2020 Rev01 Furnizim me stilolapsa me logo dhe gota të letrës me logo Për Kontratë I mbyllur