Pajisjet shtëpiake

 • Në shtëpi frigoriferin mbajeni larg pajisjeve që lirojnë nxehtësi, mbajeni atë në vendin më të ftohtë në shtëpi, kështu kujdeseni që temperaturat e ulëta të qëndrojnë konstant.
 • Përpara se të fusni ushqimin në frigorifer, lëreni të ftohet, ushqimi i nxehtë kërkon më shumë energji elektrike për t’u ngrirë.
 • Mos lejoni lagështi në frigorifer, mbuloni enët e ushqimit, pastroni pikat e ujit nga të gjitha enët dhe shishet që i vendosni në të.
 • Mos lejoni të formohet trashësi e akullit në frigorifer dhe ngrirës, shkrini dhe pastroni ato, sepse do të jenë më efektiv dhe më ekonomik.
 • Derën e frigoriferit apo ngrirësit mbani të hapur sa më pak që është e mundur dhe  kujdesuni që dera të jetë mirë e mbyllur, sepse depërton ajri i ngrohtë dhe humbet freskia, kështu që atyre ju duhet më shumë kohë për të rikthyer gjendjen paraprake.
 • Makina larëse shpenzon më pak energji nëse lani rrobat në temperatura më të ulëta.
 • Makinat për larjen e enëve dhe ato për larjen dhe tharjen e rrobave, gjithashtu përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimit të përgjithshëm.
 • Nëse keni vendosur të blini makinë të re për larjen e enëve, makinë për larjen apo tharjen e rrobave, atëherë orientohuni në produkte më cilësore dhe më ekonomike, gjithashtu shikoni edhe udhëzimin e prodhuesit ku janë të shkruara karakteristikat kryesore dhe pastaj vendosni cila është më ekonomike.
 • Makinat vendosni në vende të thata e kurrsesi në vende me lagështi, sepse lagështia përçon rrymën dhe paraqet rrezik, gjithashtu kontrolloni a janë në rregull telat e rrymës, kabllot, spinat. Po ashtu kujdesuni që gypat për marrjen dhe zbrazjen e ujit të jenë të vendosura mirë.
 • Preferohet që çdo herë makinat larëse t’i mbushni plot para se t’i lëshoni në përdorim, por nëse makina është gjysmë e mbushur, atëherë përdorni programin ekonomik. Shpenzimi i energjisë elektrike është i njëjtë qoftë me ngarkesë të plotë, qoftë me gjysmë ngarkesë.
 • Gjatë zierjes përshtatni temperaturën adekuate, vini kapakun tenxheres për ta ruajtur nxehtësinë dhe kështu koha e zierjes do të shkurtohet.
 • Pas arritjes së temperaturës në 100°C, pra pasi të marrë valë, uleni temperaturën.
 • Përdorni enë fundi i të cilave është në madhësi të pllakës së stufës, ose enë fundi i të cilave është më e vogël se pllaka e stufës elektrike.
 • Përdorimi i enëve ekspres (të shpejta) për zierje me avull shpejton zierjen dhe është më ekonomike.
 • Gjatë përgatitjes së ushqimit në furrë, duhet ta dini se çdo hapje e derës së furrës zbret temperaturën rreth 15°C. 
 • Ndaleni pllakën 2 - 3 minuta para se të përfundojë zierja apo 5 - 10 minuta para se të përfundojë pjekja ndaleni furrën, sepse me këtë veprim do të kurseni energji.
 • Ndërrojini pllakat e stufës apo nxehësit e furrës nëse janë të vjetruara.
 • Përdorimi i mikrovalëve është më efikas dhe më ekonomik. Ato shpenzojnë rreth 50% më pak rrymë se furrat e rëndomta elektrike.
 • Për të kuptuar se cilat pajisje shpenzojnë më shumë dhe cilat më pak, mund të përdorni kalkulatorin e shpenzimeve të pajisjeve shtëpiake.
 • Makina e rrobave shpenzon energji elektrike për të ngrohur ujin. Nëse e njëjta pajisje i lan rrobat me ujë të ftohtë kjo do të reduktojë koston e shpenzimeve të energjisë elektrike.
 •  Po ashtu, nëse dëshironi të konsumoni më pak energji, lini rrobat të thahen në mënyrë natyrale në ndonjë tel apo mbajtëse rrobash dhe shmangni makinën tharëse.