Këshilla për siguri brenda shtëpisë

Në shtëpitë tona, çdo ditë mund të jemi në kontakt me dhjetëra pajisje të ndryshme që bartin energji elektrike. Ato mund të jenë mjaft të rrezikshme për ne dhe anëtarët tjerë të familjes, po qe se nuk jemi të kujdesshëm. Prandaj, në vijim janë dhënë disa këshilla të përgjithshme për sigurinë brenda shtëpisë:

  • Trupi juaj mund të jetë përcjellës i energjisë elektrike. Kini kujdes që të mos prekni përçuesit e zhveshur;
  • Nëse nuk jeni të sigurt që një përçues apo pajisje elektrike është e energjizuar, gjithmonë supozoni se është;
  • Në rast se një anëtar i familjes tuaj është lënduar në një aksident elektrik, menjëherë ndalni furnizimin me energji elektrike dhe kërkoni ndihmë nga shërbimet emergjente;
  • Rrini larg energjisë elektrike dhe të gjitha pajisjeve elektrike kur janë në përdorim, nëse i keni duart e lagura;
  • Shkyçni pajisjet kur i pastroni ose riparoni ato;
  • Gjatë stuhive të erës, të shiut apo vetëtimave, fikni televizorin dhe pajisjet e tjera;
  • Mos lejoni që kafshët shtëpiake të luajnë apo të përtypin kabllot e energjisë elektrike;
  • Asnjëherë mos tentoni të shuani me ujë një zjarr elektrik - përdorni pajisje të duhura apo kontaktoni zjarrfikësit.