Saveti o bezbednosti za podzemne dalekovode

Poslednjih godina KEDS konstantno investira u podzemne dalekovode. S ciljem obaveštavanja raznih operatera o savetima o sigurnosti kada se radi na ili u blizini podzemnih dalekovoda, u nastavku dajemo nekoliko preporuka:

  • Obezbedite kartu podzemnih kablova u toj zoni pre nego što započnete iskopavanje.
  • Ne zaboravite da neki kablovi možda nisu naznačeni na kartama. Ukoliko treba da izvršite hitan posao, kopajte ali budite svesni da ima naponskih kablova u blizini;
  • Koristite  kablovski tragač kako biste odredili poziciju postojećih kablova u radnoj oblasti. Pozicije treba obeležiti i testove vršiti konstantno. Ukoliko sumnjate, posavetujte se sa vašim nadzornikom;
  • Tražite da se kabl isključi sa električne energije ukoliko postavljate beton;
  • Pazite na oznake kablova dok radite. Postavite vidljive oznake;
  • Obavestite našu kompaniju ukoliko se dogode slučajna oštećenja na kablovima;
  • Pre nego što počnete da rušite neku zgradu, uverite se da su svi kablovi isečeni i da je prekinuta električna energija;
  • Nemojte koristiti buldožer ili bager, osim ukoliko ste sigurni da nema postavljenih kablova u radnoj zoni;
  • Ne zaboravite da oštećeni kabl može izazvati velike gubitke u snabdevanju ili neophodnost skupocene popravke, kao i da može izazvati ozbiljne povrede, pa čak i fatalne.
  • Oštećenja/ povrede koje može izazvati električna energija, ukoliko se dođe u kontakt sa njom, su četiri: smrt (fatalne), električnu udar, opekotine (pregorevanje) ili pad. Ove vrste povreda mogu se dogoditi u raznim oblicima. Da biste shvatili svaku od njih, daćemo vam nekoliko primera: direktan kontakt sa provodnicima koji su izloženi energiji. Kada električna struja putuje kroz naše telo, ona može da ometa električne signale.