Saveti o bezbednosti van kuće

Trafo stanice, stubovi i kablovi električne energije, mogu da budu izuzetno opasni i fatalni ukoliko dođete u kontakt sa njima. S toga, da bi bili bezbedni, molimo vas pažljivo pročitajte sledeće savete:

 • Pažljivo obratite pažnju na poziciju svih nadzemnih dalekovoda, pre nego što započnete posao;
 • Uvek razgledajte vašu okolinu o mestima dalekovoda, pre nego što izvršite neki posao napolju;
 • Električna energija i voda su veoma opasne. Držite električne aparate daleko od vode, obuhvatajući i kišu, vlažnu zemlju i bazene;
 • Brojila i ostali električni aparati mogu da se postave na spoljnjem delu kuće ili zgrade. Brojilo meri količinu potrošene električne energije, nikada ga nemojte dodirivati i ne dodirujte bilo koji drugi električni aparat kompanije KEDS;
 • Budite pažljivi u vezi sa nadzemnim dalekovodima  kada premeštate skele ili mašineriju, a posebno budite pažljivi tokom seče i uklanjanja drveća.
 • Budite pažljivi kada ste na krovu. Rad na krovu vas može dovesti blizu dalekovoda. Izbegavajte ustajanje na noge i slučajno dodirivanje nekog dalekovoda vašom glavom ili ramenima;
 • Ne zaboravite da podizanje krana ili bagera može izazvati rizik kada radite u blizini nadzemnog dalekovoda;
 • Budite pažljivi sa merdevinama i ostalim metalnim objektima. Kada koristite aluminijumske merdevine proverite da li iznad vas ima dalekovoda. Aluminijum je izuzetno dobar provodnik električne energije;
 • Izbegavajte svaku mašineriju koja je u kontaktu sa nadzemnim dalekovodima, dok kompanija za električnu energiju ne potvrdi da su uslovi bezbedni za delovanje;
 • Ne vozite visoko prevozno sredstvo ispod nadzemnog dalekovoda kada imate alternativne puteve na raspolaganju;
 • Ne koristite platforme skele ili merdevine, osim kada su na sigurnoj udaljenosti od nadzemnih dalekovoda;
 • Ne prenosite dugačke objekte ispod nadzemnih dalekovoda, osim ukoliko se prenose u horizontalnoj poziciji;
 • Skraćivanje drveća oko dalekovoda vrše samo obučeni profesionalci.