KEDS-ova infrastruktura i distributivni sistem su neophodni jer omogućavaju neprekidno prisustvo električne energije u vašem domu.

Prilikom postavljanja imovine KEDS -a na terenu, uvek se uzimaju u obzir važni faktori, kao što je odabir lokacije sa posebnom pažnjom, do maksimalne bezbednosti korisnika.

U slučajevima kada korisnici iz bilo kog razloga pokrenu promenu lokacije ili premeštanje imovine KEDS -a, moraju zahtevati premeštanje imovine na šalterima KEDS -a.

Da bi uputio takav zahtev, kupac mora da sledi korake u nastavku:

 • Potrošač se mora pojaviti na šalterima KEDS -a i sa sobom imati identifikacioni dokument ili overeno ovlašćenje ako se prijavljuje za nekog drugog.

 

 • Od potrošača će se tražiti da popuni obrazac Zahtev / Žalba, koji mora da sadrži sve lične podatke o kupcu ili ovlašćenom predstavniku, kao i da izabere vrstu i razlog za podnošenje zahteva.

 

 • Ako prilikom popunjavanja zahteva potrošaču budu potrebna neka pitanja ili nejasnoće, naše kolege na šalteru su spremne da vam pomognu oko svih pitanja koja imate.

 

 • Prilikom registracije zahteva potrošača, isti će biti generisan jedinstveni identifikacioni broj karte, koji će biti dostavljen potrošaču kao dokaz o zahtevu. Ovaj broj će omogućiti potrošaču da prati proces rešavanja zahteva koji je podneo.

 

 • Zahtev se dalje upućuje našim inženjerima, koji izlaze na teren da analiziraju slučaj, uvek uzimajući u obzir zahtev potrošača, kao i mogućnost tehničkih rešenja za premeštanje imovine.

 

 • Vremenski okvir za odobravanje tehničkog rešenja može se razlikovati u zavisnosti od vaše složenosti i zahteva.

 

 • Ako je odluka doneta, a tehničko rešenje potrošaču je obezbedio KEDS, odnosno odobren je zahtev za premeštanje imovine, potrošač koji je podneo ovaj zahtev, mora ugovoriti preduzeće koje vrši premeštanje električnih sredstava. To se radi sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva.

 

Izvođač radova ili kompanija koju je potrošač kontaktirao, dužni su da KEDS -u donesu registar radnika za izvođenje radova i naziv organizacije sa licencom MTI (Ministarstvo trgovine i industrije), zajedno sa registarskim brojem vozila za izvođenje radova.

Tokom izvođenja radova, KEDS nadgleda ceo proces i obezbedjuje da se način izvođenja radova odvija na osnovu tehničkog rešenja koje su prvobitno predvideli naši inženjeri.

Imajte na umu da kompanija ne može započeti premeštanje imovine KEDS -a bez odobrenja tehničkog rešenja dobijenog od KEDS -a!

Takođe treba imati na umu da svaki zahtev za premeštanje imovine KEDS -a pokriva sopstvenim sredstvima potrošač koji je podneo zahtev.

Napomena:

 1. Podnosioc zahteva mora da reguliše imovinsko -pravna pitanja za izvođenje radova. 
 2. Izvođač radova (Investitor) je dužan pre početka radova:
 • Doneti dokumentaciju (overenu kod notera) za dozvolu lokacija na kojima će biti postavljeni elektroenergetski objekti bez naknade i za trajno korištenje.
 • Dozvola opštine za lokaciju
 • Na početku radova treba obavestiti nadzornog inženjera, koji će proveriti kvalitet materijala koji će se koristiti, kao i pregledati radove tokom izvođenja.
 1. Izvođač radova nakon završetka radova mora da podnese zahtev za tehnički prijem.
 2. Izvođač radova za tehnički prijem mora priložiti:
 • Zahtev za tehnički prijem
 • Izveštaji (sertifikati) o korišćenom materijalu
 • Izveštaji iz merenja otpora izolacije kablova
 • Izveštaji sa merenja zaštitnog i radnog uzemljenja
 • Projekat implementacije (tehničko rešenje).

Nakon tehničkog prijema, izvođač radova(investitor) mora podneti zahtev za priključenje na električnu mrežu.