U opštini Đakovica nedavno je završen veliki projekat izlaza Ponošec – veoma važna inicijativa KEDS-a sa ciljem poboljšanja energetske infrastrukture i života naših potrošača u toj oblasti.Na izlazu iz Ponošeca postavljeno je ukupno 17 novih transformatora.

Protežu se duž potpuno novog izlaza koji je izgradio KEDS, gde je postavljeno i 580 novih betonskih stubova srednjeg napona. Ova linija, duga oko 30 km, distribuira struju u više od deset sela u opštini Đakovica, od Meje do Morine.Izlaz iz Ponošeca obuhvata ukupnu investiciju od blizu 630.000 evra i više od dve hiljade stanovnika tog kraja već ima koristi od toga.

Realizacija ovog projekta je rezultat posvećenosti KEDS-a na poboljšanju energetske infrastrukture Kosova, sa ciljem da se obezbedi stabilno snabdevanje i sigurnost u mreži za potrošače. Investicioni projekti KEDS-a nastavljaju da se realizuju širom Kosova.