Zloupotreba ili krađa električne energije i dalje ostaje ružna pojava u našem društvu. Iako zahvaljujući stotinama miliona ulaganja u mrežu i beskompromisnoj borbi KEDS-a u borbi protiv zloupotrebe električne energije, ovaj fenomen i dalje uznemiruje.

Samo u periodu januar-avgust 2023. godine, KEDS je izvršio više od 55.000 provera kako bi identifikovao zloupotrebu/krađu električne energije, od kojih je blizu 4.500 slučajeva identifikovano kao zloupotreba. KEDS je povećao prisustvo kontrolnih timova na terenu kako bi se minimizirali gubici u mreži, vršeći svakodnevne provere na celoj teritoriji Kosova.

Ove provere – neophodne za identifikaciju korisnika električne energije, dokaz su da su takve zloupotrebe neprihvatljive i kažnjive prema Krivičnom zakonu Republike Kosovo.

U periodu januar-avgust 2023. godine, pravna kancelarija KEDS-a je podnela blizu 1.500 krivičnih prijava nadležnim sudovima na Kosovu.

KEDS ostaje posvećen nastavku borbe protiv zloupotreba električne energije i uverava ih da ima sofisticirane opremu za njihovu identifikaciju.

Zloupotreba električne energije je kažnjiva prema zakonima na snazi Republike Kosovo. Zloupotrebu električne energije prijavite putem Call centra na besplatni broj: 0800 791 00, putem mejla, društvenih mreža ili u našim kancelarijama. Vaš izveštaj ostaje poverljiv!

Budite najbolji deo kosovskog društva, prijavite zloupotrebu!

Nazovite na telefon: 0800 791 00

E-mail adresa: info@keds-energi.com