KEDS je nastavio sa ogromnim investicijama u Prištini. U srcu prestonice, u naseljima Ulpijana i Dardanija, samo tokom avgusta meseca, KEDS je postavio 19 novih transformatora i 22 nove niše.

Ova investicija, osim što podrazumeva potpuno novu infrastrukturu, kanale sa cevima, kablovima i bunarima, podrazumeva i uklanjanje stare infrastrukture u ovim naseljima u koju se decenijama nije ulagalo.

Posebnost ovih novih transformatora je njihov kapacitet koji sadrži 20kV vodove, u odnosu na stare, čiji je kapacitet bio 10kV. Samim tim, stanovnicima ovih naselja je već udvostručen energetski napon, što garantuje energetsku stabilnost u narednim decenijama. Pre svega, celokupnu elektro infrastrukturu instaliranu u ova dva naselja pratiće i prstenasta veza između trafostanica, čiji priključak se, u slučaju eventualnog kvara, napaja sa druge strane. Dakle, potrošači će se ubuduće nesmetano snabdevati strujom, čak i kada im je linija u kvaru.

Ugradnja ovih transformatora je takođe ključna za efikasnost električne energije. Što više takvih novih transformatora znači manji gubitak energije tokom distribucije. Novi transformatori u ovim naseljima nisu samo deo energetskog infrastrukturnog lanca, već i deo poštene energetske transformacije za digitalizovanu mrežu, koja je do sada u velikoj meri urađena.

Ovaj veliki KEDS projekat ne samo da je poboljšao energetsku demografiju, dajući ovim naseljima lepši urbani izgled, on takođe obećava niz pogodnosti za naše potrošače, poboljšavajući i olakšavajući njihove životne uslove.

Projekti zamene ovakvih transformatora biće nastavljeni narednih dana i nedelja u ostalim naseljima Prištine.

Montaža ovih transformatora obavljena je nakon realizacije blizu 90 projekata koji se trenutno realizuju širom regiona Prištine.