Nakon mnogih investicionih projekata KEDS-a na svim mestima Kosova, u selu Rakinica u opštini Srbica, nedavno je završen projekat nove električne mreže.

Zahtev meštana ovog sela za novu i stabilnum mrežu realizovan je zahvaljujući posvećenosti KEDS-a za unapređenje opšte infrastrukture električne mreže.

Nadzorni inženjer u KEDS-u, gđa. Artiola Buja, kaže da novi projekat mreže u ovom selu znači i sigurnost u mreži, pominjući promenu trase linije.

„Ovim projektom, osim poboljšanja snabdijevanja električnom energijom naših potrošača tamo, povećana je i sigurnost mreže i otklonjeni su rizici koji su dolazili od stare mreže i promijenjena  je i trasa dalekovoda “, ističe ona.

Prema njenim rečima, stara elektroenergetska mreža se nalazila u neprikladnom prostoru, što je otežavalo intervencije ekipa Održavanja KEDS-a u slučaju potrebe.

Takođe i stanovnici ovih naselja su zadovoljni sa ulaganjem u elektro mrežu. Kadri Hajra kaže da je ovaj projekat veoma dobrodošao, jer već imaju novu mrežu i stabilno snabdevanje.

„Veoma smo zadovoljni novom investicijom KEDS-a u naše selo. Ranije nismo imali mrežu u blizini, ona se prostirala na njivama. Sada je ona postavljen pored puta, što nam pruža veliku sigurnost“, kaže on.

U novoj liniji, dugoj oko tri kilometra, postavljeno je oko 60 betonskih stubova srednjeg i niskog napona, oko 60 ormara i drugih pratećih objekata.

Ovaj projekat koštao je blizu 60.000 evra, a od njega će imati koristi blizu 250 stanovnika ovog sela.

KEDS nastavlja da sprovodi investicione projekte širom Kosova kako bi našim potrošačima obezbedio stabilno i stabilno snabdevanje električnom energijom.