U okviru obuke za kvalifikaciju stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, KEDS je izvršio terensku posetu UNOPS radionici za izgradnju Fakulteta matematičkih nauka.

Učesnici su iskoristili priliku da vide primenjenu praksu UNOPS-a u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, kao i neophodne zahteve u građevinarstvu kao visokorizičnoj industriji.

Tamo se, između ostalog, razgovaralo o bezbednoj organizaciji radnog mesta, radu na visini, o ličnoj zaštitnoj opremi itd.

Ova poseta je organizovana u okviru praktične obuke za modul Specifični zahtevi za BZR za visokorizične industrije.

KEDS uvek ostaje posvećen i kooperativan u unapređenju pitanja bezbednosti i zdravlja zaposlenih.