KEDS je odlučio da tokom leta, tretira sa prioritetom zahteve koji dolaze iz Dijaspore.

Jedan značajan deo njih kupuje stambene nekretnine na Kosovu ili ih sami grade. Kao rezultat, tokom ove sezone Keds neprekidno prima zahteve za Nove Veze od potrošača iz Dijaspore koji zahtevaju da se tretiraju sa prioritetom zbog kratkog vremena boravka na Kosovu.

U ovom pravcu, KEDS izgradio jedan sistem identifikacije zahteva za Nove Veze za članove Dijaspore.

Tokom Zahteva za Novu Vezu iz Dijaspore treba poneti sa sobom i da se predstavi i Pasoš rezidentne zemlje ili Dozvola za Boravak u toj zemlji, koja dokazuje da je podnosilac iz Dijaspore.

Kompanija će potom razmatrari zahtev u što kraćem mogućem roku I dalje obraditi.

KEDS ostaje posvećena kompanija kako bi bila što bliže potrošačima. Izgradnja partneriteta sa potrošačima I pružanje što kvalitetnijih usluga su prioritet kompanije