Teuta Gjinolli-Buçinca je posvetila celu njenu profesionalnu karijeru oblasti energetike. Ona obavlja profesiju inžinjera blizu 40 godina.

Ona je inžinjer u KEDS još od osnivanja kompanije u 2013 godini. Veliki energetski projekti vodjeni i nadgledani od Teute, nastavljaju i danas da pružaju rešenje električne energije za hiljade stanovnika u zemlji.

Rodjena u Gnjilanu, 3 septembra 1956, Teuta je završila srednju školu u smeru nauke u gimnaziji “Zenel Hajdini”, potom nastavljajući studije u Fakultetu Elektrotehnike u Univerzitetu Prištine, smer Energetike.

Ovaj članak predstavlja deo intervjua sa Teutom sa kojom smo razgovarali za njen život i karijeru, fokusirajući se na profesiji i iskustvu kao inžinjer energetike, sada blizu penzionisanja.

Za početak Teutu smo pitali zašto je izabrala profesiju inžinjera i ona je razgovarajući sa puno strasti objasnila:

U izboru moje profesije uticale su ljubav i obdarenost prema predmetima nauke kao što su: matematika, fizika, hemija i dr. Još iz osnovne škole svidjale su mi se i volela sam ove predmete, zato ovo je bila baza za izbor moje profesije.

Fakultet energetike tada je imao 5-godišnji sistem i većina literature sa kojom su studenti učili bila je na srpskom jeziku. Takodje, u vremenu kada je Teuta registrovana u Fakultetu, profesija inžinjera se smatrala profesijom za muškarce.

Ali nezavisno od svega, Teuta je bila odlučna da ima uspeha u njenon putu kao inženjer energetike.

Karijeru je počela kao inženjer u Elektrikosovu 1982 u Gnjilanu, jednu godinu pošto je završila tehnički fakultet, dok je od tada pa do sada za Teutu su ispunjeni punih 49 godina  bujnog iskustva u energetskoj inženjeriji.

“Sada imam 40 godina iskustva u ovoj kompaniji, koja je na početku bila državna kompanija, dok je pre 8 godina privatizovana i sada je poznata kao KEDS. Tokom ovih godina radila sam u nekoliko departmana i u istima sam imala posao na terenu i kancelariji.”

Tokom njene karijere, Teuta je bila projekt menadžer u nekoliko velikih projekata širom Kosova. Nekoliko od ovih projekata bile su i donacije iz inostranih država za Kosovo.

Jedan od ovih projekata koji Teuta naglašava je projekat koji je vodila odmah nakon rata: “Prva donacija i najveća nakon rata (vrednost 32,000,000 maraka) koja je bila tokom preioda novembar 1999-juni 2000, od Engleske Vlade, DFID. Vreme trajanja ovog projekta je bilo samo 6 meseci i obuhvatilo je celu teritoriji Kosova. 

Za iskustvo Teute u KEDS tokom ovih 8 godina, ona izražava:

Za ovih 8 godina koliko sam bila deo KEDS, mnogo se radilo u proširenju mreže. Nikada, svih ovih godina što radim, nije se radilo više, nije investirano više na Kosovu u vremenu dok sam bila u KEDS. Ovde smo imali svake godine u proseku 20 miliona evra investicija u mreži.

Prema Teuti investicije se rade da bi poboljšali snabdevanje, ujedno i život, dakle da bi imali kvalitetnije usluge električnom energijom i optimalnu distribuciju.

G. Bučinca je dodala da je nasledjena energetska mreža nije bila nimalo u dobrom stanju i investicije KEDS tokom godina bile su prave.

“Vredi naglasiti da je elektro-energetska mreža bila razrušena od rata i tokom 10 godina koliko smo bili vodjeni od srpske vlasti. Nije investirano uopšte i ovo je prouzrokovalo smetnje i nemogućnost snabdevanja potrošača sa električnom energijom kao u kvalitetu  tako i u količini.”

Pričajući o uspešnim rezultatima investicija KEDS ona naglašava:

Sa ostvarenim investivnim projektima do sada, uspeli smo da zamenimo stare drvene stubove sa betonskim stubovima, uradjeni su prstenovi- za alternativno snabdevanje što znači da ako se dese kvarovi, stvorene su mogućnosti da potrošači ne ostanu bez električne energije.

Naravno ovaj veliki posao završen od KEDS, otvorio je puteve za proširenje osoblja. Ovo je omogućeno i od programa KEDS Academy, koji u jednogodišnjom periodu koliko traje program, ima za cilj da obučava i osposobi kosovske studente za tržište rada.

Tokom priče Teuta nas očarava sa ljubavlju i posvećenošću koji ima za njenu profesiju kao inžinjer.

“Nikada nisam mogla da koristim više od 5 dana odmora jer je priroda posla bila takva. Ostvarenje projekata je bilo uvek izazov i zahtevao je neprestano angažovanje. ”

Naravno onde gde se radi, osim profesionalnog razvijanja ima i izazova sa kojima se ona suočavala tokom njene karijere. Prema Teuti, stvari bi bile malo lakše ako bi zakon delovao kako treba na Kosovu.

Ovaj posao je veoma kreativan iako ima velike izazove, jer kompletiranje svakog projekta je jedna novina koja pruža mnogo koristi za narod. I teren je izazov za sebe, jer imaš posla sa raznim ljudima. Pošto se ovaj rad zavisi od puno faktora, ti treba da budeš most, da znaš da se dogovoriš sa svima.

Kao jedan od retkih inžinjera u zemlji, osim posla u kancelariji, Teuta je nadgledala i radove na terenu, koji nisu bili laki nekada za rukovodjenje, ali sa njenim neprekidnim radom i efikasnom komunikacijom- uspeh nije nedostajao.

Prema Teuti, svako od nas treba da bude konunikativniji i otvorenjiji da bi naučili nove stvari u ambijentu rada. 

Prevazilaženje radnih izazova naravno da je postalo lakše uz pomoć kolega saradnika u kancelariji i van nje. A Teuti će bez sumnje nedostajti tempo rada sa kojim je naučila sada i 40 godina kao i vreme koje je prošla sa kolegama.

Možda  će biti malo teže jer sam navikla sa ovim poslom. Nedostajaće mi komuniciranje sa kolegama, neki put smo se smejali, pričali smo, imali smo prepreka, problema i poteškoća koji su zahtevali rešenje, ali gradeći dobre odnose medju sobom uspeli smo.

Dok, kada smo je pitali kako prolazi u slobodnom vremenu, Teuta nam je rekla da voli čitanje kao i hodanje.

Ona je govorila o knjizi koju je čitala ovih dana, sa naslovom “Soba Leptira” od irskog autora Lucinda Riley. Jedan drugi autor od koje je Teuta pročitala mnogo knjiga u zadnjem vremenu je i turska autorka Elif Shafak.

Na kraju smo pitali Teutu da li ima neku poruku za žene inžinjere. Ona nam je dala poruku za oba pola. 

“Moja poruka je da treba da radimo sa celom energijom i bićem. Posao koji radite treba da volite i da budete posvećeni, tako ćete uspeti da prevazidjete sve prepreke sa kojima ćete se suočavati tokom rada i ujedno će vam doneti uspeh-cilj, u ostvarenju vaših poslova i zadataka.“