U gradu Vučitrnu, jedno celo naselje je počelo da se transformiše. Delimično se nalazi u ravnici Novosela, gde se vide bregovi Gorelaka u daljini, ovoj zoni se radi rešenje jednom i dobro sa snabdevanjem električne energije. Električna mreža je nekada prolazila po poljima i privatnom zemljištu, danas se prenosi pored puta.

U Bahri Kuć kod Vučitrna, KEDS je u završetku investicija u električnoj mreži, gde su stari drveni stubovi koji su nekad bili postavljeni od samih stanovnika, danas se zamenjuju sa potpuno novim betonskim stubovima i sa kablom koji će povećati bezbednost u snabdevanju i bezbednost u zajednici.

Linija niskog napona i onog srednjeg je nova, i da bi izdržali zahtev snabdevanja sa energijom tamo je postavljen i jedan trafo.

Ranije, stanovnici ovog naselja bili su na mukama sa nekvalitetnom energijom dok je opasnost koja je vrebala njihovoj deci zbog stubova, oni su bili primorani da decu šalju sami u školu.

Jedan stanovnik ovog sela, koji je u svom dvorištu ima radionicu gde ostvaruje razne poslove, pokazuje kako je važna bila jedna takva investicija za njega od KEDS.

“Ja izradjujem razne delove za poljoprivredne mašine. Ranije smo imali mnogo problema sa strujom. Struja je bila veoma slaba i poneki put i uredjaji su stali. Sada zahvaljujući ovoj investiciji KEDS-a, kako vidim mreža je nova, jedan trafo je postavljen u selu i ne verujem da ćemo više imati problema”, kaže Šeremet Ademi.

Dok, Bajram Hyseni, pokazuje kako je godinama u ovoj zoni na veliko rasla izgradnja novih kuća, dok je investiciju KEDS-a doćekao sa nestrpljenjem.

“ja sam ovde došao pre 20 godina, bio sam zadnji. Nakon ovih godina, uradjene su stotine novih kuća. Kada smo izašli ovde, mi kao stanovnici sami smo doveli struju i nekoliko stubova. Ali kasnije su nastali problemi. Sada, KEDS radi jednu izvanrednu investiciju, sve je ispravljeno. Radi se jedan tako dobar posao da nam se čini neverovatno”, završio je Hyseni. Ove investicije pokazuju posvećenost kompanije u ispunjavanju obećanja i odlučnost kako bi bili što bliže potrošaču.