Među mnogim investicijama koje KEDS sprovodi u različitim lokalitetima širom Kosova, danas su dobili novu mrežu ogranci izlaza Grmova.

Dužinom  mreže od oko 2 kilometra i sa 35 novih betonskih stubova, oko 10 hiljada stanovnika Vitine, uglavnom sela Binče u pravcu Buzovika, sada imaju održivo i stabilnije snabdevanje električnom energijom.

Teška trasa i zastarela mreža zadavale poteškoće i probleme našim ekipama u slučajevima intervencije, dok će od danas njihov rad biti olakšan investicijom KEDS-a na gore navedenim mestima.

Eliminacijom ovog problematičnog voda i našim ulaganjima u ovu liniju i  na njenim pratećim kracima, stvara se veća sigurnost u 10kV dalekovodu, jer će ova veoma važna investicija za stanovnike ovog područja imati veliki uticaj na smanjenje kvarova dalekovoda, koji snabdeva izlaz Grmove.

Trenutno, KEDS nastavlja sa implementacijom 250 projekata u različitim delovima Kosova, uvek stavljajući potrošača na prvo mesto. Ovim ulaganjima imamo za cilj da u potpunosti realizujemo misiju kompanije: „ Distribuirati stabilnu i bezbednu energiju kroz razvoj električne infrastrukture najvišeg nivoa, konstantno koristeći energetske tehnološke inovacije u cilju unapređenja usluga za naše potrošače, razvoja zemlje i očuvanje životne sredine“.