Planovi i akcije za kontrole zloupotrebljavanja od ekipa Odeljenae za gubitke u KEDS nastavljaju da se sprovode na celom Kosovu na dnevnoj bazi.

Samo tokom prošle nedelje u svim okruzima i pod okruzima  izvršeno je 1976 provera potrošača električne energije, koji su bili osumnjičeni za zloupotrebu električne energije. Od njih je za 164 dokazano da zaobilaze ispravno merenje električne energije.

Zloupotreba električne energije je neprihvatljiva i kažnjiva. Zloupotreba električne energije se kažnjava sa zakonima Kosova.  Prijavite zloupotrebu preko centra za pozive na besplatan broj: 0800 791 00. Putem e-majla, društvenih mreža ili u našim kancelarijama. Vaše prijavljivanje će ostati poverljivo.

Ekipe KEDS-a će takve predmete podneti na dalje sudske postupke.

Budite najbolji deo kosovskog društva, prijavite loše.

Telefon 0800 791 00.

E-majl: info@keds-energy.com