Pre nego da započnete izgradnju novog objekta važno je da su vam jasna sva pravila i zakoni koji su povezani sa izgradnjom, na način da prethodno pripremite potrebnu dokumentaciju.

Jedan od dokumenata koji vam je potreban za prijavljivanje za gradjevinsku dozvolu u vašoj opštini, je načelna saglasnost iz KEDS. 

Budući da KEDS pokriva mrežu širom Republike Kosova, informacije za ovu vrstu zahteva su neophodne.

Ali šta je konkretno načelna saglasnost?

Službeni dokument izdat od KEDS koji ukazuje da je lokacija u kojoj ste vi predvideli izgradnju jednog objekta bezbedna za stanovanje što se tiče elektro-tehničkog aspekta i istovremeno ne ugrožava snabdevanje električnom energijom postojećih potrošača.

Drugim rečima ova dozvola ukazuje da vaša izgradnja ne utiče na infrastrukturu, održavanje i upravljanje postojeće mreže u KEDS. 

Dakle, ova aplikacije se naziva načelna saglasnost, jer je zajedno sa dozvolama drugih institucija prva dozvola koju vi dobijate od KEDS, pre nego što započnete izgradnju u vašem imanju.

Prvi korak koji treba da uradite za podnošenje ovog zahteva, je da se pojavite u šalterima KEDS imajući sa sobom jedan identifikacioni dokumenat.

Potrebno je da dodate relevantne podatke u vezi sa imovinom/parcelom, obuhvatajući i ime vlasnika, kao i tačnu adresu imovine, kopiju plana, i dr.

Takodje, ako tokom popunjavanja zahteva imate potrebe za neko dodatno objašnjenje, naše kolege u šalteru su spremne da vam pomognu na sva pitanja koja imate.

Nakon prijema vašeg zahteva, inžinjeri KEDS-a će pregledati teren za koji je podnet zahtev i ako se utvrdi da je sve u redu, dakle, kada su ispunjeni svi uslovi na osnovu tehničkih standarda, potrošač se obaveštava o dobijanju načelne saglasnosti od KEDS.

Iako je ljudska bezbednost od suštinske važnosti, ako ne dobijete dozvolu za načelnu saglasnost postoji znatan rizik od izazivanja i prekida u električnoj mreži.

Jedno pogrešno iskopavanje, ili neko oštećenje električnog stuba može rezultirati prekidom električne energije ne samo jedne kuće, nego jednog naselja ili velikog dela jednog sela ili grada.

U slučaju gde ima imovine KEDS u toj zoni gde vi želite da počnete izgranju, onda se ispituje teren i priprema se tehničko rešenje od naših inžinjera.

Dakle, ako KEDS smatra da vi ne možete početi radove odmah zbog opasnosti koje mogu nastati od izgradnje novog objekta, vi možete dobiti odgovor šta dalje raditi, zavisno od situacije na terenu.

U slučaju kada jedna kompanija ili jedna osoba ošteti imovinu KEDS tokom iskopavanja ili radova u toj lokaciji on/ona treba da nadoknadi štetu koju je prouzrokovala kompaniji na osnovu zakona na snazi.

Da biste izbegli sve ove nepovoljne situacije, više nego je potrebno da razumete zahtev za načelnu saglasnost i da to učinite pre nego što počnete izgradnju na vašoj imovini. 

Molimo vas imajte na umu da dozvolu za gradnju što se tiće strane KEDS, može podneti i sama institucija opštine u kojoj ste vi prethodno podneli zahtev za gradjevinsku dozvolu.

U ovim slučajevima, opština pošto dobije odgovor od KEDS, daje vam konačnu potvrdu, da li vi možete nastaviti dalje sa vašim projektom.

Ako potrošač podnese zahtev u KEDS, onda će odgovor za načelnu saglasnost dobiti od KEDS, kontaktirajući ga preko podataka koje potrošač dao tokom aplikacije.

Imajte na umu, da samo nakon dobijanja odobrenja za načelnu saglasnost, vi možete da nastavite na legalan i siguran način sa gradjevinskim projektom i daljim procedurama u vašoj opštini.

Ako ste dobili pozitivan odgovor što se tiče načelne saglasnosti, vi možete nastaviti dalje sa aplikacijom za gradjevinsku dozvolu i nakon što ste završili izgradnju, tačnije potrebu za energizaciju objekta, možete nastaviti dalje sa vašim zahtevima za priključenje e elektro-energetskoj mreži KEDS.

Aplikacija za ovu vrstu zahteva je besplatna i sve što se zahteva je, vaše interesovanje i posvećenost.