Mi se trudimo da osvetlimo vaš novi dom čim saznamo da vi imate potrebe za naše usluge. Zbog ove činjenice, veoma je važno da dobijemo vaš zahtev, jer što ranije primimo vaš zahtev, ranije ćemo početi sa potrebnim postupcima za osvetljenje vašeg prebivališta.

Prijava za novi jednostavni priključak odnosi se na male potrebe električne energije, one običnih kuća, odnosno mestu gde ljudi koriste električnu energiju uglavnom za kućne potrebe, tačnije one ispod 15 kW (kW predstavlja kilovat I mernu jednicu električne snage).

To je zato što potrošnja električne energije za obične domove obuhvata jedan mnogo manji kapacitet u poredjenju sa biznisima ili industrijama kojima je potreban veći kapacitet za operiranje, dakle za upravljanje sofisticiranom električnom opremom I mašinerijom.

Ako ste uradili gotovo sve ali električna energija je ono što vam nedostaje, onda mi ćemo vam pokazati korake koje treba slediti da biste dovršili I ovo veoma važno pitanje koje ima direktan uticaj na razvoj kvaliteta života.

Prva stvar koju treba da uradite oko napajanja vaše kuće/objekta je da posetite naše šaltere, da bi podneli zahtev za novu vezu.

Jedini dokumenat koji vam je potreban da biste podneli zahtev je dokumenat identifikacije (lična karta)ali ako vi aplicirate za nekog drugog, onda vam je potrebno notersko ovlašćenje osobe o kojoj je reč.

Takodje, vi treba da popunite obrazac zahteva za novi priključak. Ako tokom popunjavanja zahteva, vi imate potrebe za neko objašnjenje ili dodatnu informaciju, naši radnici u šalteru su spremni da vam pomognu u popunjavanju ovog obrasca.

U zahtevu se takodje traži od vas da odredite jedan datum, kada je vaš objekat spreman za napajanje, kako bi ekipa KEDS-a došla da izvrši inspekciju u mestu gde vi želite da se izvrši priključenje električnom energijom.

Popunjavanje ovog polja nije neophodno, medjutim pomaže kompaniji u izradi potrebnih planova za dovodjenje električne energije u vašem domu od dana kada je vama potrebno.

Kada potpišete obrazac zahteva, on se šalje kod odgovornih ekipa za inspekciju novih priključaka. Ekipe KEDS-a vrše inspekciju na terenu unutar odredjenih rokova I ako se utvrdi da je sve u redu, onda se odobrava tehnički prijem kao I postavlja brojilo.

Poslednji korak je da potpišete ugovor o snabdevanju sa jednim od licenciranih dobavljača pre nego što se vaš objekat konačno napaja.

Molimo vas da imate u vidu da tokom prijave ne zahteva se neposredna naplata za proces priključenja.

Medjutim, sredstva za usluge priključenja dolaze u prvom mesecu, dakle zajedno sa prvim računom potrošnje električne energije koji dobija potrošač.