Për të kuptuar qartë dallimin mes konsumatorit shtëpiak dhe atij komercial është e rëndësishme të kuptohet qëllimi i shfrytëzimit të energjisë elektrike nga ana e konsumatorit.

 

Konsumatorët shtëpiak e shfrytëzojnë energjinë elektrike ekskluzivisht vetëm për nevoja personale dhe familjare. Në anën tjetër, konsumatorët komercial, ku përfshihen të gjitha bizneset, industritë, etj. e shfrytëzojnë energjinë elektrike jo vetëm për nevoja personale, por edhe më gjerë.