Kancelarijski aparati

  • Ugasite klimu, lampe na vašem stolu i neki drugi aparat koji ne koristite dok radite.
  • Na kraju dana, ugasite sve kompjutere, monitore, štampače, šreder. Isto uradite i tokom vikenda.
  • Tokom kupovine opreme za kancelariju, pazite na to da uzmete opremu koja štedi električnu energiju.
  • Ukoliko imate kuhinju u vašim kancelarijama, pazite da ne ostavite neki aparat ili svetla uključenim bespotrebno.
  • Grejače u vašoj kancelariji podesite na konstantnu temperaturu, tako da koriste manje električne energije.