KEDS danas obeležava 8 godina poslovanja. Tokom ovih godina, kompanija je snažno investirala u mreži širom zemlje. Preko 170 miliona je vrednost investicija koje su ostvarene do sada u sklopu kojih je obuhvaćeno preko 1600 investivnih projekata i održavanje mreže.

Za ovih 8 godina, KEDS je ostvario preko 200 hiljade novih priključenja, položio je hiljade kilometara zemljanog i vazdušnog kabla i postavio je preko 100 hiljade novih stubova.

Uporedo sa ovim investicijama, KEDS je tokom 8 godina razvio i primenio desetak inovativnih projekata, modernih i savremenih koji su povećali efikasnost i direktno uticali na odnos sa potrošačem.

Proces digitalizacije KEDS je počeo još u prvim danima poslovanja. Počelo je sa postavljanjem digitalnih brojila, nastavilo se sa automatizacijom očitavanja brojila preko opreme HandHeld dok je kulminiralo sa digitalizacijom operiranja u mreži, instalirajući dva napredna digitalna sistema, SCADA odakle se operiranja u mreži vrše iz daljine i KOSOVANET kao databaza podataka za sve što se dešava u distributivnoj mreži.

Konačno, KEDS je uspešno završio kompletnu digitalizaciju 69 podstanica srednjeg napona. Ovo će omogućiti upravljanje podstanicama iz glavne zgrade KEDS, potom će uticati u smanjenju dužine vremena prekida u mreži, povećanje brzine reakcije za intervencije, tačnost i efikasnost ekipa na terenu.

KEDS je tokom ovih godina neprestano bio i pored radnika, podržavajući i obučavajući kako bi bili što spremniji. Da bi povećali bezbednost radnika tokom vremena dok oni operiraju na terenu, KEDS je opremio njih sa svom neophodnom opremom u radu i istovremeno izgradio Centar za Obuku prema medjunarodnim standardima. Ovaj moderan centar je omogućio da se nesreće na poslu prepolove za preko 50% dok je misija “Nula nesreća na poslu”.

Uporedo sa investicijama u mreži, KEDS je stajao blizu i zajednici sa projektima u oblasti društvene odgovornosti. Projekte koje vredi napomenuti izmedju mnogih ostvarenih projekata su projekat KEDS Academy koji pomaže kosovsku omladinu u napredovanju teorijskih i praktičnih znanja kao i njihovoj pripremi za tržište rada i projekat WomEn, posvećenost kompanije da preko ovog projekta podrži osnaživanje žena na radnom mestu i zajednici.

Sve ove investicije i neprestana podrška KEDS za zajednicu pokazuje posvećenost kompanije za ispunjenje obećanja i odlučnost da bude blizu svakog potrošača.