Obrazovni-o-vaspitni program Girls TECH, koji ima za cilj da podrži devojke u oblastima informacionih tehnologija, odnosno oblasti programiranja, postao je realnost na dan kada je KEDS navršio 9 godina rada, gde je simboličnom ceremonijom otpočelo pokretanje ovog programa.

Devojčice izabrane iz stručnih srednjih škola informatičkog profila i gimnazija iz 12. razreda, takođe prisutne na ceremoniji, zvanično kreću na novo putovanje, koje je KEDS osmislio u okviru Akademije KEDS (KEDS Academy), kao jedan od najposebnijih projekata za poslednjih 9 godina u sektoru obrazovanja na Kosovu.

Stručno osposobljavanje u oblasti IKT-a biće još lakše za sve devojke jer je briga profesionalaca u ovoj oblasti iz KEDS-a na maksimalnom nivou. Pored stručnog osposobljavanja, po završetku programa, devojkama koje pokažu veliku posvećenost pohađanju programa, biće otvorena vrata za zapošljavanje.

Na ceremoniji otvaranja programa, izvršni direktor KEDS-a Alpin Dogan rekao je da pored razvoja i unapređenja usluga za koje smo pozvani kao kompanija, KEDS ima za cilj da kroz programe i razvojne aktivnosti doprinese profesionalnom unapređenju mladih ljudi na Kosovu, a ovo napredovanje će im služiti u njihovoj karijeri, što lakšoj integraciji na tržište rada.

„Kada se osvrnem u prošlost i sadašnjost, vidim prosperitet, naprednu mrežu po svim parametrima. Danas KEDS nudi profesionalnije naprednije, kvalitetnije i funkcionalnije usluge u svim aspektima. A to naravno, ne bi bilo moguće bez doprinosa svakog od vas.

Izuzetno sam ponosan što se upravo na devetu godišnjicu rada KEDS-a kao kompanije pokreće još jedan poseban projekat u okviru Akademije KEDS-a. Naš cilj kao kompanije je da, pored osnovnih usluga, pomognemo još većem broju mladih ljudi u profesionalnom pogledu, otvarajući im put ka napredovanju i uspehu. Isto se dešava i sa programom Girls TECH, kroz koji podstičemo mlade devojke ka osnaživanju i napredovanju u oblasti informacionih tehnologija“, rekao je on.

Na svečanosti je govorila i direktorka za kvalitet, bezbednost i obuku u KEDS-u Valbona Kadrijaj, koja je rekla da je ovaj program upravo osmišljen da devojkama posluži kao podsticaj i pomoć da se pronađu u karijeri u tehnologiji.

„Kroz ovaj program imamo težimo tome da pomognemo profesionalnom razvoju devojaka, da povećamo zapošljavanje mladih na nacionalnom nivou i da povećamo rodnu zastupljenost kako u kompaniji, tako i u zajednici. Ideja za sastavljanje ovog programa nastala je iz potrebe programske profesije, profesije koja je veoma tražena na tržištu rada, takođe cenjena, kao i profesije kojom mogu da se bave devojke“, rekla je ona.

U međuvremenu, trener u kompaniji koja će se brinuti o obuci za devojčice, Seb Rodiqi, izrazio je zadovoljstvo što program ovakve prirode realizuje kompanija KEDS i ukratko je govorio o sadržaju programa.

Štaviše, poželeo je devojkama puno uspeha u novom početku, rekao: „Verujem da ćete biti zadovoljne realizacijom ovog programa i snažno verujem da će vam pomoći u budućoj profesiji, ali i u daljim studijama.“

Jedan od primera uspeha za studente i učenike, Sidorela Dodaj, bivša studentkinja KEDS akademije, a sada inženjerka zaposlena u KEDS-u, ispričala je svoje iskustvo i mogućnosti koje joj je KEDS ponudio u njenom profesionalnom i karijernom napredovanju.

„KEDS je kompanija koja je meni i mnogim drugim studentima otvorila vrata razvoja i profesionalizma. Danas imam nekoliko godina radnog iskustva u KEDS-u kao oblasni inženjer i govorim kako bih predstavila ne samo sebe već i sve uspešne KEDS devojke koje su krenule na svoje putovanje na KEDS akademiji. Zato će vam ovaj korak koji ste preduzele, da budete deo ovog programa, izuzetno pomoći na tržištu rada, uzimajući u obzir profesionalizam ljudi u ovoj kompaniji, koji ne prestaju da podstiču učenike i studente ka profesionalnom napredovanju“, rekla je ona.

KEDS ostaje kompanija posvećena profesionalnom unapređenju kosovske omladine, kroz brojne razvojne projekte u sektoru društvene odgovornosti korporacije (CSR).