KEDS Academy je sada ušla u sedmoj godini operiranja i svaka godina pečatira uspehe. U ovim godinama ovi studenti sada su zauzeli važne pozicije u kompaniji, neki su dobili pravo na postdiplomsko školovanje u raznim evropskim centrima, i četri studenti su stigli do Amerike, oni su dobili stipendiju od fondacije Millenium Fondation Kosova, za program osnaživanje žena u sektoru energije. Bivši- studenti, sa važnim pozicijama u KEDS/KESCO Burim, Drenuša, Bajram, Aluš, su neki od bivših studenata koji su sada dobili važne pozicije u KEDS, sa ovim i nove odgovornosti i uspeli su da učine promene unutar kompanije.

Bajram Nešeti-Menadžer za Analize i Izveštavanja u Diviziji Mreže

Bajram, trenutno izvršava zadatak Menadžera za Analize i Izveštavanja u mreži KEDS-a. Njegovo putovanje u korporaciji počinje od 2014 godine, konkretno preko programa KEDS Academy ,i pripada prvoj generaciji. “Praktični rad u KEDS smo počeli sa ostalim kolegama akademije u 2014 godini i pet godina nakon tog vremena, sada sam uzdignut 3 puta u poziciji unutar kompanija KEDS i KESCO i tu ne treba prevideti doprinos znanja iz obuke programa akademije Sa akademskim i post-diplomskim znanjima, teorijska-praktična znanja iz programa KEDS Academy i praktično iskustvo više od 5 godina u KEDS i KESCO, sada imam za zadatak pripremu analiza tačnije distributivne mreže KEDS-a kao i pripremu izveštaja koji se nadovezuju sa divizijom mreže kompanije”.

Drenuša Gaši-inžinjer u Departmenu za Relej Zaštitu i SCADA

Drenuša ima dve godine što radi kao inžinjer u Departmanu Relej Zšatite i SCADA. KEDS Academy je otvorila njoj vrata profesionalne karijere. Drenuša je dostigla da bude deo najnovijeg projekta i ujedno najvećeg koji se razvija u KEDS- SCADA. “Ova akademija koja mi je otvorila vrata profesinalne karijere na isti način verujem da jednu sličnu stvar će uraditi sa mladima sledećih generacija.

Biti deo ovog departmana mi je pomoglo da naučim dovoljno stvari koje se nadovezuju sa operiranjem i potrebnim funkcionisanjem distributivnog sistema. Ovom porastu sigurno je pomoglo veoma mnogo što sam deo ostvarenja važnog sistema SCADA. Ambijent saradnje i rada sa profesionalnim ljudima sa kojima delimo iste vizije na poslu su dve od više ostalih stvari za koje se osećam srečnom što sam deo ove kompanije.”
 

Burim Islami- Menadžer u Kancelariji za Bezbednost i Zdravlje na Radu&Okolini

Za Burima, programi prakse kao što je KEDS Academy, poboljšavaju zapošljavanje studenata, akademski rezultati i orijentacija u karijeri. Kao menadžer, on pokušava da ohrabri demonstrirajući strast i pozitvnost za posao koji radi. I Burim, pripada prvoj generaciji KEDS Academy , dok sada drži poziciju Menadžera u Kancelariji Bezbednost i Zdravlje na Poslu&Okolinu.

“Ova stvar se desila i sa nama, konkretno samnom kao deo ovog programa. Nakon izbora nastavio sam da radim sa puno posvećenja na poslu i uspesi nisu nedostajali. Zahvaljući posvećenosti, podršci i uspesima, nije trajalo dugo i unapredjen sam prvo u poziciji rukovodioca i potom kao Menadžer za Bezbednost i Zdravlje na Radu&okolinu. Naša misija se nastavlja sa parolom “Nula nesreća na poslu”.

Odgovornost je emocionalna i prijatna. Kada svi okolo vas gledaju i spremni su da slede vaše vodjstvo, što je prosto jedna žurba u pravcu cilja. Stvaranje jednog ambijenta saradnje gde se svi osećaju čuvenim, poštovanim i uvaženim, je njedan glavni korak za nas nove menadžere. Biti jedna ekipa koja radi zajedno, stvara jednu kulturu dobrodošlice i podržavanja kompanije.”

Alush Mexhuani- VD iMenadžera u Departmanu Sistema Operiranja

Aluš pripada trećoj generaciji KEDS Academy, i on za svoje uspehe, izmedju ostalog izdvaja predavanja od profesora iz Univerziteta Bogazici, praktični deo programa i iskustvo osoblja kompanije. “i ja kao deo ovog programa sam dobio znanja koja me prate i danas kao zaposleni u Departmanu Sistema Operiranja, konkretno u poziciji Menadžera Mreže. Sada kada se nalazim u jednoj rukovodećoj poziciji vidim koliko mnogo smo dobili od programa KEDS Academy.

Sva prećena nastava i iskustvo dobijeno tokom programa KEDS Academy od dokazanih osoba u delu liderstva, rukovodjenja, pokušavam da i ja ove savete primenim i stvorim jednu sredinu medjusobnog rada, gde se svako oseća cenjenim i razume težinu, važnost koju ima u odnosu sa objektivima jedinice i sa objektivima kompanije uopšte.” Lekcije dobijene tokom perioda KEDS Academy bile su osnova i za profesionalni razvoj studenata i podsticaj za unapredjenje i nova iskustva u polju energetike.

Albiona Lalinovci, Alketa Sahiti, Erza Rama i Fjolla Fazliu, bivši studenti KEDS Academy, studiraju u Americi, koje su dobile stipendiju od Millenium Fondation Kosova, deo fondova američke vlade. Studenti KEDS Academy su medju 28 stipendista iz celog Kosova. Albiona Lalinovci Ja sam stipendista programa Women in Energy lansirana od MFK (Millenium Foundation Kosovo),koja podržava obrazovanje žene u polju električne energije. Trenutno pratim program Electro-Mechanical Technologies in Engineering sa specijalizacijom u Power Plant Technology, gde se osposobljavamo dalje u kontroli, operioranju, testiranje, remontu i automatizaciju uredjaja u ovom sistemu.