Në kuadër të qindra projekteve që aktualisht po realizohen në Kosovë, së fundi KEDS ka filluar implementimin e 16 projekteve në disa fshatra të komunës së Klinës.

Konkretisht, në projektet që po implementohen në fshatrat Jashanicë, Siqevë, Dresnik, Gllarevë, Zabergj, Volljakë, Sverkë dhe Rudica, rrjeti do të jetë komplet i ri së bashku me stabilimentet përkatëse.   

Aktualisht po punohet në punët përgatitore, bashkë me vendosjen e stabilimenteve të nevojshme elektroenergjetike. Sipas planit investiv të KEDS-it parashihet vendosja e 868 shtyllave elektrike të betonit dhe 12 transformatorëve.

Me realizimin e këtyre projekteve do të përfitojnë më shumë se tre mijë banorë të asaj ane. Këto projekte, të cilat kapin një shumë mbi një milion euro, parashihet të përfundojnë përgjatë periudhës 2024-2025.

Me përfundimin e tyre do të eliminohen edhe linjat e vjetra elektrike, të cilat kanë qenë të vendosura nëpër terrene të papërshtatshme për mirëmbajtjen e tyre nga ana e KEDS-it.