Politika e skedarëve (Cookies Policy)

 

KEDS është e përkushtuar të ju ofrojë shërbimin më të mirë të mundshëm dhe ne dëshirojmë të ruajmë besimin që ju vendosni tek ne. Ne dëshirojmë t'ju ofrojmë një informacion të qartë në lidhje me mënyrën se si ne përdorim dhe ruajmë skederët (cookies) nga faqet tona të internetit në kompjuterin tuaj. Fjala "kompjuterë", kur përdoret në këtë politikë, i referohet kompjuterëve, telefonave inteligjentë dhe të gjitha pajisjeve të tjera të përdorura për të hyrë në internet.

 

Çfarë është një skedar (a cookie)?

Skedarët (Cookies) janë skedarë të vegjël me tekst që vendosen dhe ruhen në kompjuterin tuaj kur vizitoni një faqe në internet. Skedarët (Cookies) janë shumë të dobishëm dhe mundësojnë që një faqe në internet t'ju njohë, të identifikoheni kur vizitoni një faqe të caktuar, të sigurojë një lidhje të sigurt me një faqe në internet dhe të përmirësojë përvojën tuaj të përdoruesit duke përmirësuar komoditetin tuaj të shfletimit dhe / ose duke përshtatur përmbajtjen e një faqeje në fushat tuaja të interesit.

Informacioni i ruajtur nga skedarët (cookies) në kompjuterin tuaj, gjatë një periudhe të kufizuar vlefshmërie, mund të ketë të bëjë me: faqet e veçanta të internetit që keni vizituar në atë kompjuter; reklamat që keni klikuar; llojin e shfletuesit që përdorni; dhe informacionin që i keni dhënë një faqe në internet (përdorimi i skedarit / cookie që do të thotë që ju shmangni nevojën për të siguruar përsëri informacionin). Ky informacion nganjëherë lidhet me IP adresën tuaj.

 

Llojet e skedarëve (cookies) të instaluara nga faqja www.keds-energy.com:

Skedarët (Cookies) janë të destinuara për të mbledhur statistika të faqes në internet: për të personalizuar faqen tonë të internetit www.keds-energy.com me kërkesat e vizitorëve tanë, ne masim numrin e vizitave, numrin e faqeve të shikuara, aktivitetin e vizitorëve në www.keds-energy.com dhe sa shpesh kthehen vizitorët. Këta skedarë (cookies) mundësojnë përpilimin e statistikave të analizës së trafikut. Nga kjo analizë, përmbajtja e faqes në internet mund të zhvillohet dhe përmirësohet për të rritur përvojën e përdoruesit.

Skedarët (Cookies) që synojnë të mbledhin informacion në lidhje me fushat tuaja të interesit: informacioni i mbledhur nga këta skedarë (cookies) mund të përdoren për t'ju dërguar reklama të personalizuara për nevojat dhe interesimet tuaja.

Skedarët (Cookies) e instaluar nga KEDS kanë një periudhë vlefshmërie prej 7 ditësh.

 

Zgjedhja juaj në lidhje me skederët (cookies):

Shumë nga skedarët (cookies) që ne përdorim do të përmirësojnë përvojën tuaj të shfletimit të faqeve tona të internetit, të tjerët janë jetik për ju për të hyrë në zona të sigurta. Si parazgjedhje, shumica e shfletuesve janë paracaktuar të pranojnë skedarë (cookies). Sidoqoftë, nëse nuk dëshironi të pranoni që skedarët (cookies) të ruhen në kompjuterin tuaj, do të jeni në gjendje të bllokoni të gjithë skedarët (cookies) duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj. Nëse vendosni të bllokoni të gjithë skedarët (cookies) duke përdorur shfletuesin tuaj të internetit, do të vazhdoni të jeni në gjendje të vizitoni vetëm vendet publike të faqeve tona të internetit dhe nuk do të keni më qasje në ndonjë zonë të sigurt. Ju gjithashtu mund të përjetoni ndërprerje ose vonesa të përvojës suaj të shfletimit në vendet (zonat) publike.

Ju gjithmonë do të jeni në gjendje të bllokoni të gjithë skedarët (cookies) në cilësimet e shfletuesit tuaj. Ju gjithashtu mund, në varësi të llojit të shfletuesit që keni, të konfiguroni cilësimet tuaja për të bllokuar lloje të caktuara të skedarëve (cookie), ose skedarë (cookies) nga burime të caktuara, ose për t'ju njoftuar sa herë që një skedarë (cookie) i ri do të ruhet në kompjuterin tuaj, kështu që të mund atëherë ta pranoni ose refuzoni atë.

Për detaje se çfarë ofron shfletuesi juaj dhe si ta konfiguroni shfletuesin tuaj sipas zgjedhjeve tuaja, ju lutemi shkoni te menyja "Ndihmë" ose në një seksion tjetër të dedikuar të shfletuesit tuaj të internetit. Për shembull:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

- Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

E drejta për të hyrë (qasje) në të dhëna dhe të drejtat për të kundërshtuar:

Sipas legjislacionit në fuqi, ju keni të drejtë të kërkoni detaje të të gjitha të dhënave personale që KEDS mban për ju, ju lutemi referojuni shënimit të privatësisë së mbrojtjes së të dhënave në lidhje me përpunimin, mbledhjen, ruajtjen e të dhënave personale nga KEDS.

Ju lutemi vini re: parandalimi i instalimit të skedarëve (cookies) në kompjuterin tuaj nuk do të heqë të gjitha reklamat nga faqet e internetit që vizitoni. Refuzimi juaj për të pranuar këta skedarë (cookies) do të parandalojë vetëm personalizimin e reklamave të tilla në zonat tuaja të interesit siç nxirren nga historiku juaj i shfletimit. Nëse kompjuteri juaj përdoret nga më shumë se një person ose ka shfletues të shumtë të internetit, është e mundur që disa nga zgjedhjet tuaja në lidhje me skedarë (cookies) mund të mos jenë të përhershme sepse ju ose po përdorni një shfletues tjetër ose një palë e tretë ka ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj. Ne nuk jemi në gjendje të parandalojmë këta faktorë të jashtëm dhe për këtë arsye nuk mund të garantojmë qëndrueshmërinë e zgjedhjeve që ju bëni.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë privatësi dhe deklaratë mbi skedarë (cookie) ose aktivitetet tona të përpunimit të dhënave, mund të na kontaktoni përmes adresës së e-mailit: data.protection@keds-energy.com.