Saveti o bezbednosti za poljoprivrednike (farmere)

Na Kosovu se veliki broj električnih stubova nalazi na poljoprivrednom zemljištu, sa kojima poljoprivrednici često mogu da dođu u kontakt. Sve dok poljoprivrednik ne dođe u kontakt sa provodnicima (kablovima) ovih stubova, oni su sigurni. Ali, u cilju što tačnijeg informisanja poljoprivrednika o merama bezbednosti koje moraju da se preuzmu kada se radi pored njih, u nastavku su navedeni saveti koje treba pratiti:

  • Pre nego što započnete sa radom na poljoprivrednom zemljištu, obratite pažnju na neki nadzemni dalekovod koji se može nalaziti blizu vas;
  • Budite svesni visine sredstva koje vozite, posebno kod onih sa visokim antenama;
  • Kao i kod svakog posla van kuće, budite pažljivi da ne dovedete predmete kao što su merdevine ili šipke, na ili blizu dalekovoda. Ne zaboravite, nemetali, kao što je drvo, granje, gume i konopci, mogu da prenesu električnu energiju pod određenim uslovima;
  • Obučite sezonske radnike, kako bi bili svesni rizika od mogućih električnih udara na farmi, iako oni rade privremeno;
  • Nikada ne pokušavajte da podignete ili da pomerite dalekovod kako biste prošli ispod njega;
  • Ukoliko je vaša mašinerija u kontaktu sa električnim provodnikom, onda ostanite u vašem vozilu dok hitne službe ne stignu, ukoliko ne postoji pretnja od požara;
  • Ukoliko neki provodnik padne na zemlju, ne treba da ga pipate ili da mu prilazite. Struja može da putuje do znatnih udaljenosti preko zemlje, čak i dalje ako je provodnik pao na metalni objekat.