Opšti saveti o bezbednosti od električne energije

  • Proverite aparate koji su povezani kablovima i u štekeru;
  • Popravite ili odmah zamenite oštećene aparate;
  • Nikada ne dodirujte šteker, prekidač ili neki drugi električni aparat sa mokrim rukama;
  • Budite svesni da ugrejani štekeri mogu biti znak da instalacije električne energije nisu u redu, ne koristite ih dok kvalifikovani električan ne prekontroliše veze;
  • Ne opterećujte štekere sa mnogo aparata. Isključujući aparate koje ne koristite, umanjuje se opasnost od električnih udara i požara koji se mogu izazvati ovom pojavom;
  • Opasnost od udara električne energije je veći u oblastima sa višom vlažnošću;
  • Informišite se o tome gde su prekidači/ osigurači u slučaju hitnosti;
  • Jasno označite sve prekidaće i kutije sa osiguračima;
  • Ne koristite štekere sa otvorenim unutrašnjim ožičenjem (sa oštećenom izolacijom);