Jedan lepi izgled ispunjem zelenilom upotpunjuje se ovih dana sa belim betobskim stubovima, napuštajući put Dečani-Djakovica, na njenom vrhu, u Irzniću. Selo u blizini Dečana, leži na ravnici, nasuprot Prokletija sa druge strane. Dok dalekovod vijuga pored puta od ravnice, prema planinama, koje počinju da ukazuju na Ratiše.

Ono što je poznato kao Dalekovod Lumbardi (DV), u skoro svojih pet kilometara potpuno je renoviran, zamenjeni su stubovi, kao i provodnici i prateća oprema. Tamo, sada je sve novo.

Ovaj dalekovod, je decenijama imao naglašene probleme u snabdevanju električnom energijom, pogodjen od atmosferskih faktora, naročito tokom zime u planinskim područjima. Ali, sada sve je prevazidjeno. Oko pet hiljada stanovnika ući će u zimu sa jednom brigom manje, koja je trajala pola veka.

Aslan Hasani, predstavnik sela Ratiše, zahvaljuje KEDS-u za ovu investiciju. “Ovo je vitalan projekat za nas. Nova mreža nas veoma raduje, jer smo se suočavali ranije sa mnogim problemima. 40 gidina za redom, sam stalno bio u stanje pripravnosti zbog bilo kakvih iznenadjenja u električnoj mreži. Sada je došlo vreme da se penzionišem”, kaže Hasani.

On nimalo ne krije nimalo radost za ovu investiciju.

“Zaista smo oslobodjeni velikog tereta. Život, naročito tokom zime, je veoma težak u ovim krajevima zbog planinskog terena. Ali, ova nova infrastruktura nam olakšava mnogo”, dodaje Hasani.

Dalekovod Lumbardi je bio najproblematičniji u Opštini Dečana. Videvši ovo nasledjeno stanje, KEDS je izradio projekat preko svojih ekipa Održavanja i realizacija je počela tokom leta. Ovaj projekat je završen ovih dana i procenjuje se da će prevazići probleme za dugo vreme.

KEDS samo ove godine ulaže u desetine lokaliteta, kako bi električna mreža bila što modernija i zadovoljila rastuću potražnju za električnom energijom kako bi na nju uticali što manje atmosferski faktori.

Do sada, tokom osam godina rada KEDS je realizovao preko 1500 projekata, od kojih će koristi imati stotinu hiljada potrošača.