Sada kada je počelo hladno vreme, prilagođavanje niza mera za uštedu struje nije samo neophodnost, već i društvena odgovornost.

Strah od vraćanja restrikcija električne energije, uz nepodnošljivu buku generatora, ne bi trebalo da postane deo društvenog diskursa, već bi ga trebalo zameniti promenom odgovorne dnevne rutine uz korišćenje električne energije.

Povratak energetske krize kod nas ne treba posmatrati isključivo kao nametanje geopolitičke situacije van naših granica, već kao potrebu za individualnom intervencijom za dobrobit nas samih i kolektiva. Čak i proglašenje vanrednog stanja, uz pozive na štednju od strane naših vlasti, došlo je kao rezultat ove energetske krize.

Shodno tome, ključna reč je ne odustajanje radi uštede električne energije.

Smernice koje je izdao KEDS za odmereno korišćenje električne energije proširene su i van njih. Dobrovoljna kampanja kompanije „Karrota“ (Šargarepa) kao individualni napor u dobru zajedničku svrhu, došao je kao upozorenje na veliku energetsku krizu koja nas očekuje ove zime.

Nesnosna buka generatora nema za cilj da utera strah, što je već doživljeno u praksi, već ima za cilj da podigne svest i aktivno učešće našeg društva u univerzalnoj uštednji električne energije.

Znajući važnost ponude individualnih i kreativnih ideja za uštedu električne energije, KEDS pozdravlja stvaranje ovakvih saveza u cilju koordinacije napora za podizanje svesti o širokoj meri o aktivnom učešću u štednji.

Štedimo zajedno da ne prezimimo uz ovu pesmu.