Put koji vodi u pravcu sela Poluže kod Orahovca ne izgleda isto kao jednu godinu ranije. Sada je dobio novi izgled nakon postavljanja desetak betonskoh stubova od KEDS, koji će obavljati jednu veoma važnu funkciju za tamošnje stanovnike, da ih snabdeva sa električnom energijom.

Dakle, stubovi zajedno sa novim provodnicima su prenešeni pokraj glavnog puta od poljskih i planiskih područja gde su bili ranije. Ova investicija, uporedo ostalih će omogućiti da vreme trajanja intervencija u mreži bude vidljivo kraće i brže, za razliku od ranije, kada je trebalo da sve bude fizički od nemogućnosti pristupa sa mašinerijom. Dok će kvalitet usluga sa energijom za potrošače biti u porastu, pošto je mreža 10 kV kompletno nova.

 

Investiranje stotinu-hiljada eura KEDS-a, čini rešenje jednom i dobro za dugogodišnje probleme ovih stanovnika. Ovako, Poluža kod Orahovca se sredjuje za dugo vreme sa električnom mrežom, koje će omogućiti stabilnost u snabdevanje električnom energijom.

Mnoge investicije su ostvarene i u ostalim selima Orahovca. Preko ovih investicija u mreži, KEDS omogućava pružanje kvalitetnih usluga za potrošače .