Od danas, 27. oktobra, počinje prijava za studente i učenike koji žele da budu deo programa KEDS akademije.

Ovaj program, koji finansira i podržava KEDS, razvijen je u saradnji sa Univerzitetom Bogazici iz Turske.

Takođe već 9 godina, KEDS ima sporazum o saradnji za program KEDS Akademije sa Prištinskim univerzitetom „Hasan Priština“ i Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije na Kosovu.

Razmena međunarodnih iskustava profesora ovog univerziteta, kao i stručnjaka KEDS-a iz različitih aktivnosti koje su deo ovog programa, biće izuzetno iskustvo za studente učesnike.

Akademija KEDS nudi dva odvojena programa ali se oba bave razvojem znanja/veština iz elektroenergetskog sistema na Kosovu.

Ovi programi uključuju program Liderstvo (Budući lideri) za studente Univerziteta u Prištini i program Industrijski tehničar za učenike srednjih stručnih/tehničkih škola na Kosovu.

Program liderstva takođe uključuje module o efektivnoj komunikaciji i veštinama liderstva, sajber bezbednosti, poslovnoj inteligenciji za poslovnu izvrsnost itd.

Dok će se u industrijsko tehničkom programu studenti obučavati o glavnim konceptima razvoja energetike, upravljanja životnom sredinom i globalizacije, tehnički programi sa posebnim naglaskom u oblasti energetike.

Takođe, deo programa biće i moduli za razvoj mekih veština, uključujući komunikaciju sa potrošačima i razvoj profesionalnih veština u različitim oblastima, u zavisnosti od potreba kompanije.

Tokom jedne godine trajanja programa KEDS akademije, studenti će pohađati predavanja, kao i obavljati praksu u različitim odeljenjima kompanije.

Deo programa KEDS akademije je angažovanje studenata na praksi u trajanju od 4 meseca.

Na kraju programa, učesnici će biti ocenjeni za postignuća u svim fazama programa i na osnovu prikazanog rezultata imati priliku da se zaposle u KEDS-u.

Još jedna važna informacija za studente je da moduli obuke koji se nude u okviru programa KEDS akademije, omogućavaju im da dobiju ECTS kredite sa Univerziteta Bogazici, što podrazumeva module koji su ekvivalentni predmetima/izbornim predmetima u okviru univerzitetskog programa koji se prenose u ocene.

Stvaranje lidera sutrašnjice je misija KEDS akademije, koja menja ne samo živote stotina mladih ljudi koji su deo programa, već i pomaže preduzećima i kompanijama da pronađu profesionalne mlade ljude u sličnim oblastima, istovremeno podstičući njihovo zapošljavanje. u domaće i međunarodno tržište.

Do sada je preko 400 studenata i učenika dobilo sertifikat od KEDS Akademije, dok je više od polovine uspešnih učesnika zaposleno u KEDS-u.

Kao i svake godine, prijava za KEDS akademiju je besplatna, sve što treba da uradite je da ispunite tražene kriterijume, koji uključuju znanje engleskog jezika za studente Univerziteta, korišćenje informacionih tehnologija i prosek ocena.

Zainteresovane strane se podstiču da posete veb stranicu KEDS-a i naše društvene mreže, da saznaju više o važnim detaljima o procedurama prijave.

Prijava će biti otvorena do 12. novembra 2021. godine.