QENDRA TREGTARE

Dyqanet e mëdha me shumëllojshmëri dritash dekoruese, reklama të shumta, klima dhe pajisje tjera, konsumojnë mjaft shumë energji, që mund që mund të kursehet shumë lehtë, nëse stafi i çdo dyqani informohet për mënyrat e kursimit të energjisë elektrike dhe më pastaj inkurajohet për aplikimin e tyre.

Ja disa nga këto këshilla që mund t'i aplikoni lehtë:

  • Minimizoni apo fikni dritat dekoruese dhe reklamuese, pasi që ndriçimi i shumtë reklamues që kanë qendrat tregtare dhe dyqanet e mëdha është shpenzues mjaft i madh i energjisë elektrike.
  • Përdorni drita LED, sepse ato janë shumë më efiçiente.
  • Konsideroni instalimin e dyerve automatike ose rrotulluese. Lënia e derës së përparme gjerësisht e hapur do t'u lejojë klientëve qasje dhe dalje të shpejtë nga ndërtesa, por në të njëjtën kohë edhe humbje të freskisë apo nxehtësisë.
  • Programoni ftohjen të mos fillojë derisa temperatura e brendshme të kalojë 24°C.
  • Nëse keni mundësi instaloni sensorë të lëvizjes për të ndezur dhe fikur dritat në hapësirat që nuk janë në përdorim të vazhdueshëm (p.sh dhomat e provës, zona për punëtorë, etj.).
  • Nëse është e mundur, ftohja të fiket një orë para përfundimit të punës.